Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje dźěłowych městnow

Wupisanje

W Ludowym nakładnistwje Domowina tzwr ma so městno jednaćelki/jednaćela k 1. junijej 2020 wupisać.

Ludowe nakładnistwo Domowina spjelnja z wuwićom, wudawanjom a rozšěrjenjom hornjo- a delnjoserbskich knihow, wučbnicow, nowinow a časopisow kaž tež digitalnych medijow uniwersalny kulturny a kubłanski nadawk za Serbow, wosebje w zwisku ze zdźerženjom, konsolidowanjom a dalewuwićom serbskeje rěče a identity.

Pytamy kompetentnu wosobinu, kotraž je kmana, dom hospodarsce a strategisce wjesć, jako crossmedialneho producenta hornjo- a delnjoserbskich medijow dale profilować kaž tež cyłkownu zamołwitosć za dom njesć.

Čitajće wobšěrne delnjoserbske wupisanje tule.


Wupisanje źěłowego městna

Załožba za serbski lud pyta wótněnta angažěrowanu/-ego

sobuźěłaśerja (m/ž/d) za Dolnoserbsku biblioteku w Chóśebuzu

Cytajśo dalej cełe wupisanje.


Wupisanje wukubłanskeho městna

Chceš-li powołanje

zarjadniskeje/ho fachoweje/ho přistajeneje/ho abo překupče/ca za běrowowy management

nawuknyć a jeli će zajimuje, kajke nadawki so w serbskim zarjedźe wobdźěłaja, pój k nam!

Čitaj tule dale.