Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje dźěłowych městnow

 

Wupisanje dźěłoweho městna w Załožbje za serbski lud

Załožba za serbski lud njespěchuje jeničce serbske institucije a zarjadnišća, ale tež projekty. Za wobdźěłanje tutych w srjedźnej Łužicy kaž tež za pruwowanje wotličenjow pytamy nuznje

wěcywobdźěłarku/wěcywobdźěłarja.

Čitajće wobšěrne wupisanje tule.


Wupisanje wukubłanskeho městna

Chceš-li powołanje

zarjadniskeje/ho fachoweje/ho přistajeneje/ho abo překupče/ca za běrowowy management

nawuknyć a jeli će zajimuje, kajke nadawki so w serbskim zarjedźe wobdźěłaja, pój k nam!

Čitaj tule dale.