Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wy maće inowatiwnu a naslědnu ideju, kak móže so we Wašej wokolinje nałožowanje serbskeje rěče a identity we wšědnym dnju spěchować? Potom wobdźělće so na našim idejowym wubědźowanju!
Nětko ideju zapodać

Wupisanje dźěłowych městnow

Wokomiknje Załožba za serbski lud žane městna njewupisa.

Wjeselimy pak so přez kóždežkuli požadanje na swójsku initiatiwu.


Prózdninske dźěło pola Załožby za serbski lud

Maš zajim sebi fenk do móšnje zasłužić a nam - załožbowemu zarjadej - w nazymskich prózdninach pomhać?

Ty dźěłaš rady z kompjuterom, sy kreatiwna/y, móžeš derje serbsce
(a w najlěpšim padźe tež jendźelsce, ćěsce) rěčeć a pisać?

Ty maš lóšt na dźěła, kotrež znaješ z domjacnosće?

Ty maš talent k organizowanju?

Ty sy znajmjeńša 16 lět stara/y ?

Poskićamy wšelake zajimawe nadawki, za kotrež trjebamy podpěru, kaž:

  • nastajenje datowych bankow
  • rjedźenje awtow a dalša pomoc domownikam
  • pomoc při organizowanju zarjadowanjow

Přizjew so pola nas z e-mejlku, telefonisce abo z listom.
Wjeselimy so na tebje!

Załožba za serbski lud
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
telefon: 03591 550300
stiftung-bautzen@sorben.com