Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanja

Literarne wubědźowanje

Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud 2019

Namołwjamy wšitkich młodych pisacych so pjera jimać.

Pisajće wo dźensnišim času, wo zašłosći abo wo přichodźe; wo ludźoch, kiž su wam bliscy, wo swojich wobkedźbowanjach a nazhonjenjach, wo zbožownych wokomikach abo strachach, wo swojich sonach a swojich žedźbach!

Jury mytuje twórby w třoch kategorijach.

Kategorija A Kategorija B Kategorija C
basnje, lyriska proza krótka proza dlěša proza, dramatika

1. myto: 150,00 € 1. myto: 250,00 € 1. myto: 500,00 €
2. myto: 100,00 € 2. myto: 150,00 € 2. myto: 300,00 €
3. myto: 75,00 € 3. myto: 100,00 € 3. myto: 200,00 €
4. myto: 50,00 € 4. myto: 50,00 € 4. myto: 100,00 €
5. myto: 25,00 € 5. myto: 25,00 € 5. myto: 50,00 €

Za kategoriju C ma twórba wopřijeć znajmjeńša pjeć normowych stron (1 800 znamješkow na str.).

Wosebitej myće

Za najlěpši přinošk wobdźělnicy/wobdźělnika pod 16 lětami spožči jury wosebite myto 100 eurow a za druhi najlěpši 50 eurow (njeje-li wobdźělnica/wobdźělnik hižo mjez mytowanymi h. mj. kategorijow).

Wuměnjenja:

     

  • Wobdźělnica/wobdźělnik njeje starša/starši hač 35 lět a nima swójsku publikaciju (knižne wudaće).
  •  

  • Twórba je spisana w hornjo- abo delnjoserbšćinje a njebu ani w nowinach, časopisach, knihach abo interneće wozjewjena ani za dotalne literarne wubědźowanja zapodata.
  •  

  • Twórbje připołožene je łopjeno z mjenom, adresu (po móžnosći tež e-mejlowej) a starobu awtorki/awtora.
  •  

Termin a městno wotedaća:

28. oktober 2019 (płaći póštowy kołk)

Załožba za serbski lud
John Petrik
Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin

abo z mejlku: j.petrick-stiftung@sorben.com

Jury ma prawo, myta po swojim namjeće rozdźělić. Prawniski puć je wuzamknjeny.
LND wozjewi najlěpše twórby w Paternostru abo w Rozhledźe.