Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Załožbowy zarjad - sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo

Załožbowy zarjad ma tučasnje 36 sobudźěłaćerjow. Hłowne sydło je Serbski dom w Budyšinje. Za naležnosće Serbow w Delnjej Łužicy eksistuje wotnožka w Choćebuzu. Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje a Choćebuzu stej tohorunja załožbje přirjadowanej.

Sobudźěłaćerjo załožby maja mnohostronske nadawki spjelnić. K tomu słušeja w prěnim rjedźe daledaće přiražkow na serbske institucije kaž tež wobdźěłanje a přizwolenje projektowych próstwow a pruwowanje wotličenja. Tola tež realizowanje swójskich předewzaćow załožby je wažny stołp dźěławosće załožby. (hlej organigram)

Serbskej kulturnej informaciji, SKI w Budyšinje a LODKA w Choćebuzu, stej wot lěta 1996 Załožbje přirjadowanej. Sobudźěłaćerjo  kulturneju informacijow informuja wobšěrnje wo serbskim žiwjenju, nałožkach a zarjadowanjach. Woni prócuja so wo rozšěrjenje informacijow k stawiznam a přitomnosći serbskeho ludu. K tomu maja najwšelakoriši informaciski material we wjacorych rěčach přihotowany. Nimo toho poskićuja mnohe produkty kaž knihi, zynkonošaki, wideja a ludowuměłske wudźěłki kaž serbske jutrowne jejka k předani.

direktor
Jan Budar

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
tel.: 03591 550-300
stiftung-bautzen@sorben.com
jan.budar@sorben.com

sekretariat
Filip Grajcarek

tel.: 03591 550-300
stiftung-bautzen@sorben.com

 

 

wosobinska referentka direktora
Felizitas Birkhofenowa
tel.: 03591 550-306
f.birkhofen-stiftung@sorben.com

zastupjerka direktora
Michaela Mošowa
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
tel.: 03591 550-320
moosche-stiftung@sorben.com

zastupjerka direktora (Delnja Łužica)
Sabina Siegowa
Dróha Augusta Bebela 82
03046 Choćebuz
tel.: 0355 48576-455
siegowa-stiftung@sorben.com

Daniel Zoba
społnomócnjeny za digitalizaciju
tel.: +49 173 5893395
daniel.sobe@sorben.com


Team strukturna změna, załožbowe projekty, koncepcije

 

Michaela Mošowa
nawodnica teama

tel.: 03591 550-320
moosche-stiftung@sorben.com

John Petrik
tel.: 03591 550-312 
j.petrick-stiftung@sorben.com

Bianca Kubašec
tel.: 03591 550-314
b.kubasch-stiftung@sorben.com

Sylka Laubensteinowa-Polencojc
zastupowaca nawodnica teama
tel.: 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com

Anka Němcec
tel.: 03591 550-319
a.niemz-stiftung@sorben.com

Judit Heroldowa
tel.: 03591 550-331
j.herold-stiftung@sorben.com

Angela Šusterec
Projektowa koordinatorka
za Serbsko-Němsku syć łužyskich filmowarjow "Łužycafilm"
a.schuster-stiftung@sorben.com

luzycafilm-stiftung@sorben.com

 

 

 


Team spěchowanje

Katharina Čornakowa
teamowa wjednica / projekty digitalizacije

tel.: 03591 550-310
cornak-stiftung@sorben.com

Jana Pětrowa
tel.: 03591 550-114
petrowa-stiftung@sorben.com 

Diana Weclichowa
tel.: 03591 550-323
d.wetzlich-stiftung@sorben.com

Franziska Fränkelowa
tel.: 0355 48576-479
franziska.fraenkel-stiftung@sorben.com

Simone Poetzschowa
tel.: 0355 48576-461
s.poetzsch-stiftung@sorben.com

Sylvia Młodźinkowa
tel.: 03591 550-317
s.modsching-stiftung@sorben.com

 

 


Team marketing, zjawnostne dźěło a zarjadowanja

Hanka Budarjowa
nawodnica teama

tel.: 03591 550-330
h.buder-stiftung@sorben.com

Maria Untchowa
zjawnostne dźěło
tel.: 03591 550-328
maria.untch@sorben.com

 

 

Sabina Siegowa
zastupowaca nawodnica teama

tel.: 0355 48576-455
siegowa-stiftung@sorben.com

Silva Oehlertec
tel.: 0355 48576 436
s.oehlert-stiftung@sorben.com

Serbskej kulturnej informaciji LODKA a SKI a Delnjoserbska biblioteka Choćebuz

Serbska kulturna informacija LODKA
dróha Augusta Bebela 82
03046 Choćebuz

Milena Stockowa
Sandra Mählojc

tel.: 0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com

Serbska kulturna informacija SKI Budyšin
Serbski dom
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
telefon: 03591 42 105
faks: 03591 550-228
stiftung-ski@sorben.com

Jacqueline Bjeńšec
telefon 03591 550 111, jacqueline.bensch@sorben.com
Regina Matcyna
telefon 03591 550 113, matka-stiftung@sorben.com
Diana Matikowa
telefon 03591 550 296, d.mattick-stiftung@sorben.com

Delnjoserbska biblioteka Choćebuz
Dróha Augusta Bebela 82
03046 Choćebuz

Bernd Pittkunings
tel.: 0355-48576-473
faks: 0355 48576-469
dsb-stiftung@sorben.com


Finančny wotrjad, ležownostne a objektowe zarjadnistwo

Jana Zyndźina
nawodnica wotrjada / zamołwita za etat
tel.: 03591 550-303
sende-stiftung@sorben.com

Fabian Pöpel
pruwowanje

tel.: 03591 550-316
fabian.poepel@sorben.com

Roswitha Bürgelowa
tel.: 03591 550-313
r.buergel-stiftung@sorben.com

Roberto Krawc
wěcywobdźěłar IT
tel.: 03591 550-403
r.schneider-stiftung@sorben.com

 

 

Susanna Krawčikowa
knihiwjednistwo

tel.: 03591 550-309
s.krautschick-stiftung@sorben.com

Jana Šołćic-Hoibikowa
tel.: 03591 550-315
sh-stiftung@sorben.com

Patricia Serbinowa
tel.: 03591 550-305
serbin-stiftung@sorben.com

 

 

Filip Grajcarek
tel.: 03591 550-300
grajcarek-stiftung@sorben.com


Team imobilijowe zarjadnistwo

Seraphina Pašcyna
nawodnica teama
tel.: 03591 550-311
immobilienverwaltung@sorben.com
s.paschke@sorben.com

Katrin Bernkopfowa
asistenca zarjada za ležownosće a objekty
tel.: 03591 550-205
k.bernkopf-stiftung@sorben.com

 

 

Hync Kosak
ležownostne a objektowe zarjadnistwo Choćebuz

tel.: 0355 48576-457
kosak-stiftung@sorben.com

domowniki:
hausverwaltung@sorben.com

Jens Šołta
tel.: 03591 550-405
mobil: +49 173 5893393

Syman Woko
tel.: 03591 550-407
mobil: +49 173 5893397

Dominik Jurk
tel.: 03591 550-399
mobil: +49 175 1414106