Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Załožbowy zarjad - sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo

Załožbowy zarjad ma tučasnje 32 sobudźěłaćerjow. Hłowne sydło je Serbski dom w Budyšinje. Nimo toho ma załožba wotnožki w Chrósćicach (Hornja Łužica) a Slepom (Srjedźna Łužica). Za naležnosće Serbow w Delnjej Łužicy eksistuje wotnožka w Choćebuzu. Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje a Choćebuzu stej tohorunja załožbje přirjadowanej.

Sobudźěłaćerjo załožby maja mnohostronske nadawki spjelnić. K tomu słušeja w prěnim rjedźe daledaće přiražkow na serbske institucije kaž tež wobdźěłanje a přizwolenje projektowych próstwow a pruwowanje wotličenja. Tola tež realizowanje swójskich předewzaćow załožby je wažny stołp dźěławosće załožby. (hlej organigram)

Serbskej kulturnej informaciji, SKI w Budyšinje a LODKA w Choćebuzu, stej wot lěta 1996 Załožbje přirjadowanej. Sobudźěłaćerjo  kulturneju informacijow informuja wobšěrnje wo serbskim žiwjenju, nałožkach a zarjadowanjach. Woni prócuja so wo rozšěrjenje informacijow k stawiznam a přitomnosći serbskeho ludu. K tomu maja najwšelakoriši informaciski material we wjacorych rěčach přihotowany. Nimo toho poskićuja mnohe produkty kaž knihi, zynkonošaki, wideja a ludowuměłske wudźěłki kaž serbske jutrowne jejka k předani.

direktor
Jan Budar
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Tel.: 03591 550-300
jan.budar@sorben.com

běrow direktora
Katrin Matkec
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
tel.: 03591 550-300
faks: 03591 550-333
stiftung-bautzen@sorben.com

zjawnostne dźěło
Felizitas Birkhofenowa
tel.: 03591 550-306
f.birkhofen-stiftung@sorben.com

Běrow Budyšin, Serbska kulturna informacija

Załožba za serbski lud
Wotrjad Budyšin
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

tel.: 03591 550-300 
faks: 03591 550-333
stiftung-bautzen@sorben.com

zastupjerka direktora
Michaela Mošowa
tel.: 03591 550-320
moosche-stiftung@sorben.com

John Petrik
tel.: 03591 550-312 
j.petrick-stiftung@sorben.com

Jana Pětrowa
tel.: 03591 550-114
petrowa-stiftung@sorben.com 

Diana Weclichowa
tel.: 03591 550-323
d.wetzlich-stiftung@sorben.com

Hanka Budarjowa
tel.: 03591 550-330
h.buder-stiftung@sorben.com 

Anka Němcec
tel.: 03591 550-319
a.niemz-stiftung@sorben.com

Katharina Čornakowa
tel.: 03591 550-310
cornak-stiftung@sorben.com

 

 

Bianca Kubašec
tel.: 03591 550-314
b.kubasch-stiftung@sorben.com

Daniel Zoba
społnomócnjeny za digitalizaciju
tel.: +49 173 5893395
daniel.sobe@sorben.com

Serbska kulturna informacija - Budyšin
Serbski dom
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

tel.: 03591 42 105
faks: 03591 550-228
stiftung-ski@sorben.com

Jacqueline Bjeńšec, telefon 03591 550111
Regina Matka, telefon 03591 550113
Stanisław Wowčer, telefon 03591 550296

Wotnožka Choćebuz, Serbska kulturna informacija LODKA

Załožba za serbski lud
Wotrjad Choćebuz
Augusta-Bebelowa dróha 82
03046 Choćebuz

tel.: 0355 48576-461
faks: 0355 48576-462
stiftung-cottbus@sorben.com

zastupnica direktora (Delnja Łužica)
Sabina Siegowa
tel.: 0355 48576-455
siegowa-stiftung@sorben.com

Sylke Laubensteinowa-Polencojc
tel.: 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com

Franziska Fränkelowa
tel.: 0355 48576-479
franziska.fraenkel-stiftung@sorben.com 

Hync Kosak
tel.: 0355 48576-457
kosak-stiftung@sorben.com

Silva Oehlertojc
Tel.: 0355 48576 436
s.oehlert-stiftung@sorben.com

 

 

Simone Poetzschowa
tel.: 0355 48576-461
s.poetzsch-stiftung@sorben.com

Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
Sandra Mählojc
tel.:  0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com

Delnjoserbska biblioteka Choćebuz
Bernd Pittkunings
tel.: 0355-48576-473
faks: 0355 48576-469
dsb-stiftung@sorben.com

Finančny wotrjad, ležownostne a objektowe zarjadnistwo

Wotrjad za financy

Jana Zyndźina
wjednica
tel.: 03591 550-303
sende-stiftung@sorben.com

Susanna Krawčikowa
tel.: 03591 550-309 
s.krautschick-stiftung@sorben.com

Nicole Zimmermannec
tel.: 03591 550-317
n.zimmermann-stiftung@sorben.com

Fabian Pöpel
tel.: 03591 550-222
fabian.poepel@sorben.com

Jana Šołćic-Hoibikowa
tel.: 03591 550-315
sh-stiftung@sorben.com

Roswitha Bürgelowa
tel.: 03591 550-313
r.buergel-stiftung@sorben.com

Filip Grajcarek
tel.: 03591 550-308
grajcarek-stiftung@sorben.com

Ležownostne a objektowe zarjadnistwo

Seraphina Pašcyna
nawodnica
tel.: 03591 550-311
immobilienverwaltung@sorben.com

Hync Kosak
tel.: 0355 48576-457
kosak-stiftung@sorben.com

 

 

domownicy
Roberto Krawc
tel.: 03591 550-403
mobil: +49 173 5893396 
hausverwaltung@sorben.com

Jens Šołta
tel.: 03591 550-407
mobil: +49 173 5893393

Syman Woko
mobil: +49 173 5893397

Běrowowa technika / IT

wěcywobdźěłarka
Patricia Serbinowa
tel.: 03591 550-205
serbin-stiftung@sorben.com