Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Załožbowy zarjad - sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo

Załožbowy zarjad ma tučasnje 32 sobudźěłaćerjow. Hłowne sydło je Serbski dom w Budyšinje. Nimo toho ma załožba wotnožki w Chrósćicach (Hornja Łužica) a Slepom (Srjedźna Łužica). Za naležnosće Serbow w Delnjej Łužicy eksistuje wotnožka w Choćebuzu. Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje a Choćebuzu stej tohorunja załožbje přirjadowanej.

Sobudźěłaćerjo załožby maja mnohostronske nadawki spjelnić. K tomu słušeja w prěnim rjedźe daledaće přiražkow na serbske institucije kaž tež wobdźěłanje a přizwolenje projektowych próstwow a pruwowanje wotličenja. Tola tež realizowanje swójskich předewzaćow załožby je wažny stołp dźěławosće załožby. (hlej organigram)

Serbskej kulturnej informaciji, SKI w Budyšinje a LODKA w Choćebuzu, stej wot lěta 1996 Załožbje přirjadowanej. Sobudźěłaćerjo  kulturneju informacijow informuja wobšěrnje wo serbskim žiwjenju, nałožkach a zarjadowanjach. Woni prócuja so wo rozšěrjenje informacijow k stawiznam a přitomnosći serbskeho ludu. K tomu maja najwšelakoriši informaciski material we wjacorych rěčach přihotowany. Nimo toho poskićuja mnohe produkty kaž knihi, zynkonošaki, wideja a ludowuměłske wudźěłki kaž serbske jutrowne jejka k předani.

direktor
Jan Budar
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Tel.: 03591 550-300
jan.budar@sorben.com

běrow direktora
Katrin Matkec
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
tel.: 03591 550-300
faks: 03591 42811
stiftung-bautzen@sorben.com

wučomnik
Filip Grajcarek
tel.: 03591 550-308
azubi-stiftung@sorben.com

zjawnostne dźěło a marketing
Felizitas Birkhofenowa
tel.: 03591 550-306
f.birkhofen-stiftung@sorben.com

marketing a kooperacije
Hanka Budarjowa
tel.: 03591 550-330
h.buder-stiftung@sorben.com 

marketing Delnja Łužica
Silva Oehlertojc
Tel.: 0355 48576 436
s.oehlert-stiftung@sorben.com

 

 

Budyšin, Regionalnej běrowaj, Serbska kulturna informacija

Załožba za serbski lud
Wotrjad Budyšin
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

tel.: 03591 550-300 
faks: 03591 42811
stiftung-bautzen@sorben.com

zastupjerka direktora / wotrjadnica Budyšin
Michaela Mošowa
tel.: 03591 550-320
moosche-stiftung@sorben.com

w projektowym wobłuku zamołwity/a za:

wuwiwanje zynkonošakow a notoweho materiala, literatura, předstajace wuměłstwo, pomnikoškit
John Petrik
tel.: 03591 550-312 
j.petrick-stiftung@sorben.com

młodźinske, załožbowe a socioekonomiske projekty
Jana Pětrowa
tel.: 03591 550-114
petrowa-stiftung@sorben.com 

regionalne projekty Hornja a Srjedźna Łužica
Christiana Dubawina
tel.: 03591 550-302
ch.dubau-stiftung@sorben.com

wědomostne projekty, tworjace wuměłstwo, serbska hudźba, wabjenje srědkow třećich
Anka Němcec
tel.: 03591 550-319
a.niemz-stiftung@sorben.com

nałožowanje serbskeje rěče w nowych elektroniskich medijach
Katharina Čornakowa
tel.: 03591 550-310
cornak-stiftung@sorben.com

 

 

społnomócnjeny za digitalizaciju
Daniel Zoba
tel.: +49 (0)173 5893395
daniel.sobe@sorben.com

projektowy sobudźěłaćer
Michał Cyž
tel.: +49 (0)173 5642063
michal.cyz@sorben.com

 

 

 

 

Regionalnej běrowaj 

zastupnistwo regionalne projekty, spěchowanje WITAJ-pěstowarnjow
Nicole Zimmermannec
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
tel.: 03591 550-317
faks: 03591 42811
n.zimmermann-stiftung@sorben.com

Serbska kulturna informacija - Budyšin
Serbski dom
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

tel.: 03591 42 105
faks: 03591 550-228
stiftung-ski@sorben.com

Jacqueline Bjeńšec, telefon 03591 550111
Regina Matka, telefon 03591 550113
Stanisław Wowčer, telefon 03591 550296

Choćebuz, LODKA

Załožba za serbski lud
Wotrjad Choćebuz
Augusta-Bebelowa dróha 82
03046 Choćebuz

tel.: 0355 48576-461
faks: 0355 48576-462
stiftung-cottbus@sorben.com

zastupnica direktora / wotrjadnica Choćebuz
Sabina Siegowa
tel.: 0355 48576-455
siegowa-stiftung@sorben.com

załožbowe projekty a produkty, pomnikoškit, dźiwadłowe
projekty Delnja Łužica, wabjenje srědkow třećich

Sylke Laubensteinowa-Polencojc
tel.: 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com

załožbowe a regionalne projekty, spěchowanje dwurěčnych
skupinow w pěstowarnjach, spěchowanje delnjoserbskich
chórow a ansamblow

Franziska Fränkelowa
tel.: 0355 48576-479
franziska.fraenkel-stiftung@sorben.com 

ležownostne a objektne zarjadnistwo, běrowowa technika/IT 
sobudźěłaćer za sydło Choćebuz
internatne spěchowanje, spěchowanje serbskich wučbnicow
Hync Kosak
tel.: 0355 48576-457
kosak-stiftung@sorben.com

Delnjoserbska biblioteka Choćebuz, załožbowe a regionalne projekty
Simone Poetzschowa
tel.: 0355 48576-461
s.poetzsch-stiftung@sorben.com

Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
Sandra Mählojc
tel.:  0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com

Delnjoserbska biblioteka Choćebuz
Bernd Pittkunings
tel.: 0355-48576-473
faks: 0355 48576-469
dsb-stiftung@sorben.com

Finančny wotrjad, ležownostne a objektowe zarjadnistwo

Wotrjad za financy

wjednica
Jana Zyndźina
tel.: 03591 550-303
sende-stiftung@sorben.com

hłowne knihiwjednistwo
Susanna Krawčikowa
tel.: 03591 550-309 
s.krautschick-stiftung@sorben.com

pruwowanje wotličenja
Fabian Pöpel
tel.: 03591 550-222
fabian.poepel@sorben.com

controlling
Nicole Zimmermannec
tel.: 03591 550-317
n.zimmermann-stiftung@sorben.com

wěcywobdźěłarka personal
Jana Šołćic-Hoibikowa
tel.: 03591 550-315
sh-stiftung@sorben.com

zapřijeće dokładow
Roswitha Bürgelowa
tel.: 03591 550-313
r.buergel-stiftung@sorben.com

Ležownostne a objektowe zarjadnistwo

nawodnica
Seraphina Pašcyna
tel.: 03591 550-311
immobilienverwaltung@sorben.com

sobudźěłaćer w Choćebuzu 
Hync Kosak
tel.: 0355 48576-457
kosak-stiftung@sorben.com

 

 

domownicy
Roberto Krawc
tel.: 03591 550-403
mobil: 0173 5893396 
hausverwaltung@sorben.com

Jens Šołta
tel.: 03591 550-407
mobil: 0173 5893393

Syman Woko
mobil: 0173 5893397

Běrowowa technika / IT

wěcywobdźěłarka
Patricia Serbinowa
tel.: 03591 550-205
serbin-stiftung@sorben.com