Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Kulturnej informaciji w Budyšinje a Choćebuzu

Sobudźěłaćerjo kulturneju informacijow informuja wobšěrnje wo serbskim žiwjenju, stawiznach a kulturje.

Wopytowarjam steji najwšelakoriši informaciski material we wjacorych rěčach k dispoziciji. Literatura, zynkonošaki a regionalne rjemjeslniske wudźěłki wobohaćeja sortiment wobeju zarjadnišćow.

info.sorben.com/se

Protyka serbskich zarjadowanjow we Łužicy, hlej tudy.

Serbska kulturna informacija Budyšin

Serbska kulturna informacija w Budyšinje ma sydło w přizemju Serbskeho domu.

W jeje rumnosćach wustajeja w prawidłownych wotstawkach serbscy powołanscy a lajscy wuměłcy swoje twórby. Nimo podaća informacijow wo Serbach hosćom a wopytowarjam (tež na prezentacijach zwonka domu), słušeja posrědkowanje přednoškow a wjedźenjow po serbskej Łužicy kaž tež pomoc při přewjedźenju šulerskich projektowych dnjow tohorunja k nadawkam Serbskeje kulturneje informacij

info.sorben.com/ski-kulturinformation-bautzen

Serbska kulturna informacija LODKA Choćebuz

Serbska kulturna informacija LODKA ma swoje sydło w přizemju Serbskeho domu w Choćebuzu.

Wona organizuje informaciske zarjadowanja, wustajeńcy a programy, prezentěruje Serbow ze stejišćemi na wulkich zarjadowanjach kaž wikach, na swjedźenjach a w šulach. Nimo brošurkow, dvdejkow a zynkonošakow maja tež wudźěłki ludoweho wuměłstwa na předań.

info.sorben.com/se/lodka-kulturinformation-cottbus