Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Pjenježne dary

Podpěrujće naše dźěło!
Mnoho iniciatiwow a projektowych předewzaćow móže so perspektiwisce jenož z financnej podpěru a w zhromadnym dźěle z towarstwami, institucijemi abo přećelemi, kotřiž chcedźa serbsku rěč a kulturu podpěrać, realizować.

Přez kóždužkuli podpěru, hač wěcnu, časowu abo pjenježnu kaž tež přez namrěwstwa abo wotkazanja so jara wjeselimy!

Naš bankowy zwisk:
banka: Deutsche Bank
BIC: DEUTDEDBCHE
IBAN: DE37 8707 0024 0724 0153 00.

Załožba za serbski lud ma wotpowědnje potwjerdźenju přez financny zarjad Budyšin bjezwuwzaćnje a bjezposrědnje powšitkownowužitne zaměry. Wobkrućenje za pjenježny dar so Wam připósćele.