Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Załožba za serbski lud 

Lěta 1991 załožena Załožba za serbski lud so přez Zwjazk, Swobodny stat Saksku a Kraj Braniborsku financuje a wukonja z toho časa statny nadawk financowanja serbskich zarjadnišćow a projektow ze zaměrom pěstowanja a spěchowanja serbskeje rěče a kultury.

Stawizny a financowanje

Lěta 1991 załožena Załožba za serbski lud financuje so přez Zwjazk, Swobodny stat Saksku a Kraj Braniborsku a wukonja z toho časa statny nadawk financowanja serbskich zarjadnišćow a projektow ze zaměrom pěstowanja a spěchowanja serbskeje rěče a kultury.

Struktura

Wotpowědujo wustawkam přisłušeja Załožbje tři organy – Załožbowa rada, Parlamentariska přirada a direktor.

Sobudźěłaćerki/ sobudźěłaćerjo

Załožbowy zarjad ma tučasnje 32 sobudźěłaćerjow. Hłowne sydło je Serbski dom w Budyšinje. Nimo toho ma załožba wotnožki w Chrósćicach (Hornja Łužica) a Slepom (Srjedźna Łužica). Za naležnosće Serbow w Delnjej Łužicy eksistuje wotnožka w Choćebuzu. Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje a Choćebuzu stej tohorunja załožbje přirjadowanej.

Wupisanja

Informujće so tule wo wupisanjach wšelakich wubědźowanjow.

Wupisanje dźěłowych městnow

Aktualne wupisanja dźěłowych městnow w załožbje.

Karjera w serbskich institucijach

Tule skićamy wam přehlad wo wupisanju dźěłowych městnow w serbskich institucijach.

Kulturnej informaciji

Serbskej kulturnej informaciji, SKI w Budyšinje a LODKA w Choćebuzu, stej wot lěta 1996 tohorunja załožbje přirjadowanej. Sobudźěłaćerjo kulturneju informacijow informuja wobšěrnje wo serbskim žiwjenju, stawiznach a kulturje.

Delnjoserbska biblioteka

Z pomocu Niermannoweje załožby, Měsćańskeje a regionalneje biblioteki Chóśebuz a Domowiny jo se 20.06.1991 wótworiła Dolnoserbska biblioteka.

Serbski dom

Serbski dom na Póstowym naměsće w Budyšinje hospoduje tójšto serbskich institucijow.

Darowanja

Mnoho iniciatiwow a projektowych předewzaćow hodźi so jeničce z financnej podpěru spěchowarjow serbskeje rěče a kultury realizować. Tohodla je nam kóždažkuli podpěra, hač wěcna, časowa abo pjenježna, namrěwstwa, wotkazanja abo dalše dary, witana!!