Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Marketingowe akcije

Załožba za serbski lud organizuje wob lěto k wšelakim składnosćam, nałožkam a wjerškam wosebite marketingowe akcije, zo bychu so žiwa němsko-serbska dwurěčnosć a serbska kultura we wšědnym dnju wočiwidnišo jewili.

Akcija "sroka" k ptačemu kwasej

Akcija "sroka" je zhromadna iniciatiwa Załožby za serbski lud, Lions kluba Budyšin-Lusatia Lions a pjekarskeho zjednoćenstwa wokrjesa Budyšin. Z podaćom informacijow na pjekarskich titach a małych plakatach w pjekarnjach ma so na zabawne wašnje woblubowany serbski nałožk wšěm tym wobydlerjam a hosćom Hornjeje Łužicy spřistupnić, kotřiž jón njeznaja a jim zdobom tutu parličku serbskeje kultury zbližić.

Grafiku serbskeje "sroki" je zhotowił Stefan Hanuš z Berlina, 100.000 pjekarskich titow je so ćišćało a něhdźe 80.000 su so po skazanju na pjekarnje a jich wobchody w a wokoło Budyšina, Kamjenca a Kulowa rozdźělili.