Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Digitalizacija a serbska rěč

Proces digitalneho přewróta wobwliwuje mjeztym cyłe naše žiwjenje, hač w hospodarskim, towaršnostnym, dźěłowym abo priwatnym wobłuku.

Kotre městno měła w přichodźe serbska rěč w tutym procesu zabrać? Na tute prašenje chcemy zhromadnje wotmołwu namakać. Załožba za serbski lud je sej nadawk stajiła, hač do lěta 2020 z dalšimi partnerami a wosebje ze serbskimi institucijemi cyłkownu digitalnu strategiju za serbsku rěč wuwiwać.

We wobłuku z lěta 2015 přidatnje spěchowaneho projekta "Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach" hodźachu so hižo jednotliwe naprawy, kotrež měli wobstatk mjenowaneho digitalneho koncepta być, do skutka stajić. Kajke předewzaća so tučasnje realizuja, hdźe steji serbska rěč w mjezynarodnym přirunowanju a kajke předewzaća měli w přichodźe wosebje wobkedźbować?

Tute prašenja spytamy w jednotliwych přednoškach na zjawnej konferency rozjimać. W naslědnych dźěłarničkach chcemy dalše ideje hromadźić a wo dalšim postupowanju rozmyslować.

Konferenca k digitalnej strategiji

sobotu, dnja 30. nowembra 2019 wot 10.00 - 18.00 hodź. w hotelu „Residence“ w Budyšinje, Wjelećanska 32, 1. poschod

Konferenca je tule tež přez livestream přistupna:

https://youtu.be/67FU3-4ezEA

Link k „Event App“ za prašenja a komentary k přednoškam:

app.digitalna-konferenca.de

Wotběh a temy konferency

10.00 - 10.30 hodź.

Prezenca małych rěčow w digitalnym swěće

Jan Budar - zawodne słowa

10.30 - 11.15 hodź.

Digitalny koncept - Mjezystaw a dalše postupowanje

Měrko Šenk

11.15 - 12.00 hodź.

Onlinepřełožowar němsce-serbsce a serbsce-němsce - wužadanja a rozrisanja

Rěčny centrum Witaj // dr. Beata Brězanowa, Judith Wjenkec, Olaf Langner

12.00 - 13.00 hodź.

Digitalne rěcne resurse: pśeglěd - doglěd - póglěd

Serbski institute z.t. // dr. Hauke Bartels, dr. Sonja Wölkowa, Jan Měškank, Joanna Szczepańska

13.00 - 14.00 hodź.

přeprošenje na wobjedowy bufet

14.00 - 14.45 hodź.

Unicode Common Locale Data Repository a standardizacija

- za widźomnosć serbšćiny w digitalnym swěće

Wito Bejmak

14.45 - 15.30 hodź.

Mašinelne spóznawanje rěčaneje čěšćiny - předskok za Serbow?

Karlowa uniwersita Praha // Anja Nědolužko

15.30 - 16.00 hodź.

kofejowa přestawka

16.00 - 17.30 hodź.

dźěłarnički

1) Kak móže serbska community dobrowólnje rěčne resursy rozšěrić?

Nawod: Syman Pětr Cyž

Žiwe rěče so běžnje wuwiwaja, a to w prěnim rjedźe tam, hdźež so nałožuja. Tuž je kóždy, kiž aktiwnje serbsce rěči abo pisa, potencielne žórło za rozšěrjenje rěčnych resursow. Što by serbska rěčna community konkretnje přinošować móhła? Kak móža digitalne graty a platformy pomhać, serbske słowa, pomjenowanja, formy, wobroty a přełožki hromadźić a spěšnje spřistupnić? Kak so při tym rěčna kwalita zaruči?

2) Kak móže digitalizacija wužiwanje serbskeje rěče podpěrać? (w němskej rěči)

Nawod: Anne Hechtfisch

Rěč wostanje žiwa, dołhož so aktiwnje za mjezsobnu komunikaciju wužiwa. Trend přiběraceje digitalizacije pak zesylni indiwidualizaciju. Njeje za přežiwjenje serbšćiny strašne, hdyž so mjenje mjez sobu rěči a pisa? Kotre digitalne poskitki maja pozitiwny wliw na wužiwanje rěče? Što hižo dawa, što su tuchwilne zadźěwki? Što bychmy nuznje trjebali?

3) Kak dóńdźemy k dosahacym resursam za spóznawanje rěčaneje rěče?

Nawod: Beno Brězan

Za mašinelne spóznawanje rěčaneje serbšćiny su nahromadźene daty najwažniši zakład. Kak dóńdźemy k trěbnemu mnóstwu nahrawanych sadow z transkripciju? Kak zaručimy, zo mamy wjele wšelakich hłosow? Kotra platforma móže nas při tym podpěrać?

17.30 - 18.00 hodź.

prezentacija wuslědkow dźěłarničkow

Přednoški na konferency

Prezenca małych rěčow w digitalnym swěće
Jan Budar - zawodne słowa

Digitalny koncept - mjezystaw a dalše postupowanje
Měrko Šenk

Onlinepřełožowar němsce-serbsce a serbsce-němsce - wužadanja a rozrisanja
Rěčny centrum Witaj // dr. Beata Brězanowa, Judith Wjenkec, Olaf Langner

Digitalne rěcne resurse: pśeglěd - doglěd - póglěd
Serbski institute z.t. // dr. Hauke Bartels, dr. Sonja Wölkowa, Jan Měškank, Joanna Szczepańska

Unicode Common Locale Data Repository a standardizacija - za widźomnosć serbšćiny w digitalnym swěće
Wito Bejmak

Mašinelne spóznawanje rěčaneje čěšćiny - předskok za Serbow?
Karlowa uniwersita Praha // Anja Nědolužko