Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Dźěćina a młodźina

Spěchuje so dźěło z dźěćimi a młodostnymi kaž wubědźowanja talentow abo popowe koncerty kaž tež naprawy zhromadneho wočerstwjenja dźěći a młodostnych.

Załožba za serbski lud přizwola nošerjam swobodneje młodźinskeje pomocy a nošerjam zjawneje młodźinskeje pomocy w Kraju Braniborskej přiražki za WITAJ-skupiny ze zaměrom, dwurěčne kubłanje dźěći w delnjoserbskej rěči z pomocu dospołneje rěčneje imersije praktikować a cyłodnjowske serbskorěčne hladanje dźěći zaručić. Spěchujomne su jeničce personalne kóšty za serbskorěčne fachowe mocy.
KEDŹBU! Załožbowa rada je dnja 08.12.2020 wobzamknyła, zo so wotrězk II pismik H ("Přiražki nošerjam swobodneje młodźinskeje pomocy a nošerjam zjawneje młodźinskeje pomocy z dwurěčnymi (serbsko-němskimi) skupinami w Kraju Braniborska") směrnicy Załožby za serbski lud z dnja 04.04.2017 na njewěsty čas wusadźi.

Załožba za serbski lud spěchuje přebywanje šulerjow serbskeju gymnazijow w Budyšinje a Choćebuzu w internatomaj Serbskeho gymnazija w Budyšinje resp. Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu. Wobě zarjadnišći stej w nošerstwje WITAJ-Rěčneho centruma.

Trěbne formulary za stajenje próstwy namakaće we wobłuku download, za Budyšin hlej tule (hornjoserbsce-němsce) a za Choćebuz hlej tule (delnjoserbsce-němsce).