Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Spěchowanje projektow a serbskich institucijow

Załožba za serbski lud njespěchuje jeničce serbske institucije a zarjadnišća, ale tež projekty. Paleta saha při tym wot wuměłstwa a kultury přez dźěćace a młodźinske dźěło hač k spěchowanju rěče, literatury a wědomosće.

 

 

Próstwa wo spěchowanje

Zakład kóždeho spěchowanja přez Załožbu za serbski lud je wotpowědna próstwa. Tule zhoniće, štó smě so wo spěchowanje požadać, kotre priority k tomu do prašenja přińdu a kotre formalne žadanja dyrbja so při stajenju próstwy wobkedźbować.

Wobłuki projektoweho spěchowanja

Zo móhli šěrokej paleće spěchowanjahódnych projektow wotpowědować su wobłuki našeho spěchowanja we wosebitych wotrězkach směrnicy wopisane.

Spěchuja so projekty z wobłukow wuměłstwa, kultury, hajenja nałožkow, dźěćaceho a młodźinskeho dźěła, rěče, literatury a wědomosće.

Spěchowanje serbskich institucijow

Załožba spěchuje cyłkownje 9 institucijow, kotrež přinošuja z wšelakorej fachowej specifiku zdźěrženju a dalšemu wuwiću serbskeje rěče a kultury. Kóžda z nich je unikat.

Spěchowane projekty załožby

W mjeztym 30 lětach swojeho wobstaća je Załožba za serbski lud wjele wšelakorych projektow spěchowała. Projektowe spěchowanja zašłych lět su tule zestajane.

Download

Tule namakaće našu směrnicu, formulary za stajenje próstwow a dalše relewantne dokumenty.