Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Zarjadowanja a dźěłarnički

Tak kaž so měrja tradicionalne nazymske koncerty na cyłu swójbu, su Schadźowanki a Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła woblubowane zarjadowanja za dźěći a młodostnych w běhu lěta.

Młodostni a dźěći su při tym wosebje wužadani, so intensiwnje a na wuměłske wašnje ze swojej maćeršćinu rozestajeć.


Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła

Kóžde druhe lěto wotměwaja so w Budyšinje Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła.

Dny wuhotuja so wot Rěčneho centruma Witaj a Załožby za serbski lud ze skutkownej podpěru Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Budyšin.

W srjedźišću dnjow steja dźěłarnički pod nawodom serbskich hrajerjow a režiserow. A je z dobrej tradiciju, zo młodźi hrajerjo na kóncu dnjow něšto ze swójskeho dźiwadłoweho repertoira abo z dźěłarničkow zahraja.

Kontakt k zamołwitemu projekta:

John Petrik
tel.: 03591 550-312 
j.petrick-stiftung@sorben.com

Schadźowanka / Schadowanka

Schadźowanka w Hornjej Łužicy a Schadowanka w Delnej Łužicy stej tradicionelnej zetkanišći serbskich gymnaziastow, studentow a absolwentow wšitkich starobnych skupinow.

Na zarjadowanjomaj poskićeja studenća a šulerjo wyšich rjadownjow wobeju serbskeju gymnazijow wotměnjacy wječorny program ze spěwami, rejemi, kabaretom a filmowymi sekwencami. Na programje wobdźěla so hižo tradicionelnjena přikład Serbska kulturna brigada Budyskeho gymnazija, studentski chór abo studenća z Lipska a Drježdźan z krótkimi kabaretami. Schadźowanka/Schadowanka wotmějetej so zwjetša kónc nowembra.

Planowanje zarjadowanjow leži wot lěta 1996 sem w rukach załožby.

Schadźowanka 

Jana Pětrowa
Tel.: 03591 550-114
petrowa-stiftung@sorben.com

Schadowanka (delnjoserbsce)

Sylka Laubensteinowa-Polencojc
tel.: 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com

Simone Poetzschowa
Tel.: 0355 48576-461
s.poetzsch-stiftung@sorben.com

Wu- a dalekubłanje na nawodu rejwanskeje skupiny

Z lěta 2002 spěchuje Choćebuzka wotnožka Załožby za serbski lud zarjadowanja k dale- a wukubłanju nawodow rejowanskich skupinow a kwalifikowanych rejowarjow w Delnjej Łužicy.

Z wutworjenjom dorostoweho studija Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje wuwiwaja so z lěta 2012 zhromadne projekty za podpěrowanje rejowanskich skupinow w Delnej Łužicy.