Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wustajeńcy

Załožba za serbski lud informuje z pomocu wšelakorych wustajeńcow wo stawiznach a kulturje Serbow, wo jich politiskim a rěčnym połoženju kaž tež wo serbskich institucijach a towarstwach.

Pućowace wustajeńcy hodźa so na wšelakorych městnosćach we Łužicy a zwonka njeje kaž tež we wukraju natwarić a hodźa so tež skazać. Tule namakaće přehlad wo wustajeńcach kaž tež kontakty za naprašowanje.

Serbja w Němskej

Pućowanska wustajeńca "Serbja w Němskej - Die Sorben in Deutschland"

Z pućowacej wustajeńcu Serbja w Němskej - Die Sorben in Deutschland informuje Załožba za serbski lud z pomocu 52 taflow (200 x 100 cm), po potrjebje tež drastowymi figurinami, witrinami, eksponatami a widejofilmami, wo žiwjenju a stawiznach najmjeńšeho słowjanskeho ludu. Wot lěta 1993 pokaza so wustajeńca na 51 městnach Němskeje a wukraja (w Pólskej, Čěskej, Italskej, Madźarskej, Šwicy, Rakuskej).

Chceće-li sej wustajeńcu wupožčić, skontaktujće so z nami:
Anka Němcec
tel.: 03591 550-319
a.niemz-stiftung@sorben.com

Serbja we Łužicy

Na cyłkownje 15 taflach podawa so dohlad do stawiznow kaž tež do přitomnosće Serbow.

Wobjednawa so rěčna, politiska a prawniska situacija a informuje so wo serbskim šulstwje, nałožkach a drastach. W srjedźišću steja při tym Serbja w Delnjej Łužicy.

Chceće-li sej wustajeńcu wupožčić, skontaktujće so z nami:

Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
Sandra Mählojc
tel.:  0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com

Jutry w Serbach

Zajim na serbskich nałožkach wokoło jutrow, hač na jutrownym wohenju, jutrownym jěchanju abo jutrownym spěwanju, je wosebje wulki.

Tohodla so na 6 taflach (70 x 100 cm) w serbšćinje a němčinje nałožki předstajeja, kiž su hišće žiwe, k tamnemu pak tež nałožki, kiž so dźensa hižo njepěstuja. 

Chceće-li sej wustajeńcu wupožčić, skontaktujće so z nami:

Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
Sandra Mählojc
tel.:  0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com

Pućowanska wustajeńca Arnošt Muka

"Ani myto ani česć´" běše žiwjenske moto prof. Arnošta Muki

Dwurěčna pućowanska wustajeńca (delnjoserbsko/ němska) hódnoća žiwjenje a tworjenje wuznamneho serbskeho rěčespytnika, fachowca za ludowědu kulturneho prócowarja a spěchowarja muzejownistwa.

Wustajeńca wopřija 13 taflow (50 x 70 cm).
Chceće-li sej wustajeńcu wupožčić, skontaktujće so z nami:

Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
Sandra Mählojc
tel.:  0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com

Serbske žiwjenje na kraju - historiske fota

Pućowanska wustajeńca prezentuje k prěnjemu razej historiske fota z wobšěrneje priwatneje zběrki Heika Loberta z Kóšnjowa pola Drjowka.

Pokazaja so zajimawe fota ze serbskeho žiwjenja w tutej kónčinje w 20. lětstotku. Wustajeńca wopřija 27 taflow we formaće 50 x 70 cm.

Chceće-li sej pućowansku wustajeńcu wupožčić, skontaktujće so z nami:

Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
Sandra Mählojc
tel.:  0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com