Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Marketingowe akcije

Załožba za serbski lud organizuje wob lěto k wšelakim składnosćam, nałožkam a wjerškam wosebite marketingowe akcije, zo bychu so žiwa němsko-serbska dwurěčnosć a serbska kultura we wšědnym dnju wočiwidnišo jewili.

Akcija "sroka" k ptačemu kwasej

Akcija "sroka" je zhromadna iniciatiwa Załožby za serbski lud, Lions kluba Budyšin-Lusatia Lions a pjekarskeho zjednoćenstwa wokrjesa Budyšin, kotraž je so 2019 zhromadnje zazběhnyła. Załožba za serbski lud tule informacisku iniciatiwu tež lětsa dale wjedźe.

Z podaćom informacijow na pjekarskich titach a małych plakatach w pjekarnjach ma so na zabawne wašnje woblubowany serbski nałožk wšěm tym wobydlerjam a hosćom Hornjeje Łužicy spřistupnić, kotřiž jón njeznaja a jim zdobom tutu parličku serbskeje kultury zbližić.

Nimo pjekarjow, kotřiž titu za ptačokwasne pječwo wužiwaja, skazaja sej ju tež hdys a hdys pěstowarnje a zakładne šule zwonka Łužicy, za swójske ptačokwasne zarjadowanja.

Grafiku "serbskeje" sroki za tity je zhotowił Štefan Hanuš.

plakat za kupcow w pjekarnjach
grafika: Štefan Hanuš

dalše zajimawostki k ptačemu kwasej:

  • wumolowanka za dźěći wot Štefana Hanuša
  • "sroka" - plakat za wobchody
  • widejo wo pječenju sroki w pjekarni Dominika Selnaka w Kamjencu

fota Darius Budar, fotografowane w Selnakec pjekarni w Kamjencu


Serbski ludowy ansambl (SLA) prezentuje kóždolětnje zabawny program k ptačemu kwasej.

Pohladajće nož na jich facebookowe abo internetowe strony.