Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Digitalizaciski koncept

W lěće 2013 wutwori so w nadawku Załožboweje rady dźěłowa skupina, kotraž najwažniše potrjeby Serbow na polu digitalizacije zhromadźi. Na zakładźe tuteje zestawy zmóžni so, zo dósta Załožba za serbski lud wot 2015 wot Swobodneho stata Sakska, wot 2016 wot Zwjazka a wot 2017 wot Kraja Braniborska přidatne srědki za projekt „Prezenca serbskeje rěče w nowych elektroniskich medijach“.

Z tutych srědkow zrealizowachu so prěnjotnje digitalny rěčny kurs „Serbsce online nawuknyć“, wuknjenska platforma za šulerjow serbšćiny „Krok po kroku“/„Kšac pó kšacu“ a serbska prawopisna kontrola.

W lěće 2018 da Załožbowa rada nadawk, srjedźo- a dołhodobnu strategiju za přesadźenje digitalizaciskich projektow nadźěłać. Za to sformulowachu so prěnje koncepcionelne ideje, kotrež so w nowembrje 2019 w ramiku 1. serbskeje digitalizaciskeje konferency přestajichu a diskutowachu.

Dnja 20.05.2021 předstaji so Serbski digitalizaciski koncept Załožbowej radźe jako nadawkidawarjej a ma so tule zjawnosći spřistupnić. Z tym ma so zjawna diskusija za 2. serbsku digitalizacisku konferencu w nazymje 2021 nastorčić.

digitalizaciski koncept, Měrko Šenk (PDF, němsce)
prezentacija k wozjewjenju, Měrko Šenk, 27.05.2021 (PDF, němsce)
prezentacija "Přichodne kroki", Jan Budar, 27.05.2021
(PDF, němsce)
Digitalna nowinarska konferenca 27.05.2021 (Youtube)

Digitalizaciski koncept so stajnje dale wuwiwa a so aktualnemu technologiskemu wuwiću a dopóznaćam přiměri. K dokumentaciji bu statiski PDF-dokument koncepta do dynamisce přiměrjomneho wikija přeńdźeny. Tak wobsteji tež móžnosć wobdźělenja zjawnosće, z tym, zo hodźa so jednotliwe wotrězki dokumenta komentować a diskutować. Wuslědki zapřijeja so direktnje do dalewuwića koncepta.

digitalizaciski koncept jako wiki