Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Zwjazk podpěra nowe wužadanja Serbow

Budyšin,

Přiražka Zwjazka za Załožbu za serbski lud drje so za lěto 2021 na 12,153 mio. eurow a tym jasnje zwyši. To bě wuslědk wčerawšeho posedźenja hospodarskeho wuběrka, kiž finalizuje hospodarski plan Zwjazka za doskónčne wobzamknjenje w Zwjazkowym sejmje. Z tym wuznaje so Zwjazk k nowym wužadanjam Załožby. Tole su nimo dalewjedźenja digitalizacije w prěnim rjedźe sylniše spěchowanje nałožowanja serbskeje rěče a načasny marketing k zesylnjenju serbskeje identity.

Direktor Załožby, Jan Budar: „Po lětach wótreho ličenja mamy nětko skónčnje móžnosć, na dawno znate přidatne potrjeby reagować a přesadźenje wotpowědnych idejow spěchować. Widźu w zwyšenju přiražki wulku dowěru do dźěła Załožby.“ Wón dźakuje so podpěraćelam w Zwjazkowym ministerstwje za nutřkowne, twar a domiznu kaž tež zapósłancam Zwjazkoweho sejma, kiž su tute zwyšenje za nas Serbow wuwojowali. Su to Klaus-Peter Schulze (CDU, městopředsyda Parlamentariskeje přirady) a Ulrich Freese (SPD, čłon hospodarskeho wuběrka).

Cyłkowna wysokosć přiražki za Załožbu za lěto 2021 je hakle jasna, hdyž so hospodarskej planaj Kraja Braniborska a Swobodneho stata Sakska wobzamknjenej. Za planowansku wěstotu za přichodne lěta wočakuje so nowe, mjeztym štwórte finančne zrěčenje mjez Zwjazkom, Swobodnym statom Sakska a Kraja Braniborska, kiž ma so w prěnim kwartalu 2021 podpisać.