Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Załožbowa rada ma nowu předsydku

Podstupim/Budyšin,

Susann Šenkec z Großenwiehe/Store (Schleswigsko-Holsteinska) je nowa předsydka Załožboweje rady. 40-lětna Serbowka je wot lěta 2013 generalna sekretarka FUEN (Föderalistiska unija europskich narodnych mjeńšinow) w Flensburgu a wot lěta 2015 rjadna čłonka Załožboweje rady. Funkciju předsydki wukonja wona najprjedy raz hač do kónca 7. legislaturneje periody w lěće 2019. Wólby běchu trěbne, dokelž nastupi dotalny předsyda Załožboweje rady Jan Budar 1. oktobra 2016 městno direktora Załožby za serbski lud.

Na nazymskim posedźenju rady załožby wutoru, 22. nowembra 2016 w financnym ministerstwje Kraja Braniborskeje w Podstupimje bu nimo toho hospodarski plan załožby za lěto 2017 wobzamknjeny. Cyłkowna suma přiražkow Zwjazka, Swobodneho stata Sakskeje a Kraja Braniborskeje wučinja za klětu 19 284 500 eurow (9 315 000 eurow wot Zwjazka, 6 210 700 eurow wot Sakskeje a 3 100 000 eurow wot Braniborskeje). Přidatnje steja za dalewjedźenje projekta "Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach" srědki we wysokosći 658 800 eurow k dispoziciji.

Zasadne wuchadźišćo při zestawje hospodarskeho plana za klětu bě wufinancowanje potrjeby załožby na zakładźe Třećeho financneho zrěčenja wot 15. februara 2016.

K zaručenju planowanskeje wěstoty za přichodne lěta nastaji so srjedźodobne financne planowanje za jednotliwe institucije a dalše wobłuki spěchowanja hač do lěta 2020.

Dołho diskutowachu radźićeljo wo přesadźenju doporučenjow wědomostneje rady w Serbskim instituće. Při tym bu tež pozicija Parlamentariskeje přirady wobkedźbowana, po kotrejž njeměli so doporučene naprawy přez zwyšene přiražki załožby a tak na kóšty tamnych institucijow financować. Tu měli so nowe puće namakać.

Rozsud wo wupisanju městna intendantki Serbskeho ludoweho ansambla so na nalětne posedźenje Załožboweje rady dnja 4. apryla 2017 w Drježdźanach přestorči. Tak ma so tuchwilnej jednaćelce SLA, kotrejež zrěčenje k 31. julijejej 2017 wuběži, móžnosć dalšeho konsolidowanja a dołhodobnišeho profilowanja institucije skićić. Dołhodobnje ma so jasnje wuwić wuměłski profil Serbskeho ludoweho ansambla z narokom, z načasnymi formami předstajeć a šěrić serbske kulturne herbstwo.