Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Zakónčacy kolokwij stipendiatow

Budyšin,

Wčera, 19.07.2023 staj stipendiataj Załožby za serbski lud, Karolina Babczuk a Kryštof Peršin na swojim zakónčacym kolokwiju w Serbskim domje w Budyšinje wo swojim slědźenju přednošowałoj. Karolina, studentka bohemistiku z Pólskeje, předstaji jeje projekt "Analyza hornjoserbskich rostlinskich mjenow w Smolerjowych 'Pěsničkach hornich a delnich Łužiskich Serbow'". Kryštof, doktorand z Čěskeje, rěčeše wo přełožkach ruskeje literatury do hornjoserbšćiny w časopisu "Serbowka", kiž wudawaše so srjedź 19. lětstotka na Praskim seminarje. Dźensa wotpołožištaj wobaj hišće swoje rěčne pruwowanje w hornjoserbšćinje (B2 a C1). Karolina wróći so nětko do Pólskeje, zo by tam swój studij pokročowała. Kryštof wostanje Łužicy swěrny, pisa swoje doktorske dźěło a dźěła podźělnje w Rěčnym centrumje Witaj a w Serbskim instituće.

Knjeni Mošowa, zastupjerka direktora załožby, dźakowaše so stipendiatomaj za jeju pilne wědomostne dźěło a wuběrne nawuknjenje serbšćiny, a přeješe jimaj z wutroby wšitko dobreho do přichoda.

Załožba spožča semesterski stipendij za dźělny studij sorabistiki při uniwersiće w Lipsku, přewažnje za studentow z wuchodoeuropskeho wukraja. Prěni króć wuda załožba tutón stipendij za studijne lěto 1996/97, dotal cyłkownje hižo 59 razow.