Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Zakónčacy kolokwij stipendiatow załožby so wotměł

Budyšin - Lipsk,

Zakónčacy kolokwij stipendiatow Załožby za serbski lud wotmě so štwórtk, dnja 22.07.2021 w Lipsku a bě tež digitalnje přistupny.

Załožba za serbski lud wupisa kóžde lěto za třoch studentow semesterski stipendij za studij sorabistiki na Instituće za sorabistiku w Lipsku.

W studijnym lěće 2020/2021 běchu to Anna Kopova, Martin Bokal a Roberto Lombino z Čěskeje. W běhu přidatneho studija mějachu studenća wěstu sorabistisku temu wobdźěłać a rezultaty w zakónčacym kolokwiju předstajić.

temy:

  • Roberto Lombino: Namjet standarda Brailleoweho pisma za serbšćinu
  • Anna Kopová: Poćahi čěskeho a serbskeho narodopisa na zakładźe wustajeńcow w Praze a Drježdźanach na kóncu 19. lětstotka
  • Martin Bokal: Rukopisne hudźbne materialije w Hórnikowej kniharni w Praze, přinošk k stawiznam čěsko-serbskich hudźbnych poćahow

Wot soboty, 24.07.2021 do srjedy, 28.07.2021 přebywachu studenća we Łužicy a wopytachu w ramiku ekskursije mjezdruhim wšelake serbske institucije w Budyšinje a Choćebuzu.