Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Za podpěru zhromadneje open data směrnicy so wuprajili

Na digitalnym posedźenju serbskich institucijow wutoru, 2. nowembra, předstaji Daniel Zoba, społnomócnjeny za digitalizaciju pola Załožby za serbski lud, namjet strategije na polu open data. Tema z digitalizaciskeho koncepta wopisuje swobodne wužiwanje hižo eksistowacych kaž tež nowych tekstow, awdijow a druhich medijow, wobkedźbujo při tym wosebje awtorske prawo. Wotpowědne rěčne resursy tworja zakład za wuwiće serbskich digitalnych rěčnych posłužbow.

Serbski institut, Ludowe nakładnistwo Domowina, Serbski ludowy ansambl kaž tež Rěčny centrum Witaj a Domowina su so pozitiwnje k strategiji wuprajili a wudźěłanje serbskeje open data směrnicy witali. Zdobom su jeje přesadźenje připrajili.

Dalše informacije k open data směrnicy a dospołny koncept namakaće tu: https://koncept.serbski-inkubator.de
Tu móžeće tež swójske ideje a mysle zawostajić, z druhimi wužiwarjemi diskutować a tak při dalewuwiću digitalizaciskeho koncepta sobuskutkować.