Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Wustajeńca „Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny.“ nětko w Slovenjim Gradecu

Budyšin,

Štwórtk, dnja 3. oktobra w 19.00 hodź. wotewri so w Koroška galeriji likovnih umetnosti (KGLU) w Slovenjim Gradecu wustajeńca "Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine". Z tym dožiwi 3-krajowy wuměłstwowy pućowanski projekt w nošerstwje Załožby za serbski lud a w zhromadnym dźěle ze Serbskim muzejom w Budyšinje a dalšimi partnerjemi swoje pokročowanje. W słowjenskej galeriji jako druhej staciji je přehladka hač do 8. decembra 2019 přistupna.

Za čas wustajeńcy we Łužicy wot 26.05. do 25.08.2019 bě něhdźe 3 000 wopytowarjow Serbski muzej wopytało a sebi zdobom wuměłske twórby k změnje krajiny wobhladało.

Wot 22. januara 2020 pokazaja so twórby dale w Muzeju moderneho wuměłstwa w korutanskim Celovecu. Poslednja stacija naročneho projekta ma wot 5. junija 2020 Serbski muzej w Choćebuzu być.

Čitajće wjace k projektej pod www.krajiny-2019-2020.info