Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wy maće inowatiwnu a naslědnu ideju, kak móže so we Wašej wokolinje nałožowanje serbskeje rěče a identity we wšědnym dnju spěchować? Potom wobdźělće so na našim idejowym wubědźowanju!
Nětko ideju zapodać

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Wupisanje dźěłoweho městna wučerja/-ki za delnjoserbšćinu

Choćebuz,

Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu w Choćebuzu pyta wučerja/-ku za delnjoserbšćinu.

Knjeni Henšelowa, wjednica šule, wjeseli so, zo je so bój poslednich lět wupłaćił a zo móže so nětko wučer za delnjoserbšćinu přistajić. W krótkej mejlce dźakowaše so wona wosebje załožbje za podpěru.

Wupisanje dźěłoweho městna móžeće tu čitać.