Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Wopyt w Serbskim domje

Budyšin, Serbski dom,

Dźensa přebywaše zapósłanc Zwjazkoweho sejma knjez dr. Klaus-Peter Schulze, kiž je zdobom městopředsyda parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud, pola Serbow w Budyšinje. Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, předsydka załožboweje rady, Susann Šenkec a předsyda parlamentariskeje přirady Marko Šiman dźakowachu so jemu za swoje prócowanja nastupajo wobkedźbowanja Serbow w zakonju k zmócnjenju strukturow (Strukturstärkungsgesetz).

Po tym přizamkny so dźěłowa rozmołwa z direktorom Załožby Janom Budarjom, kiž předstaji jemu Serbsku kulturnu informaciju, digitalne projekty a přichodne wužadanja Załožby za serbski lud. Dalša tema rozmołwy bě staw jednanjow noweho financneho zrěčenja Załožby za serbski lud.

foto: Domowina