Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

WOBRAZY KRAJINY. BILDER EINER LANDSCHAFT. – Čitanja a koncert w Korutanskej, koncert tež w Słowjenskej

Budyšin,

Třikrajowy wuměłstwowy projekt WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY. PŘECHOD. PREHOD. ÜBERGANG. PŚECHOD 03 - zhromadny projekt Załožby za serbski lud z KGLU - Koroška galerija likovnih umetnosti (Muzej za moderne a načasne wuměłstwo Koroška w Slovenj Gradcu (SI), z MMKK - Muzej moderneho wuměłstwa Korutanskeje w Klagenfurće/Celovcu (AT), ze Serbskim muzejom w Budyšinje a ze Serbskim muzejom w Choćebuzu kaž tež dalšimi partnerami z Łužicy, Słowjenskeje a Korutanskeje - pokročuje w awgusće po dla Covid-19 zawinowanym přetorhnjenju.

Tež wustajeńca w MMKK w Klagenfurće/Celovcu je wot 30.05. 2020 zaso wotewrjena a móže so porno prěnjotnemu planowanju hišće hač do 30.08.2020 wobhladać.

Za měrc a apryl 2020 planowane čitanja a koncerty so kónc awgusta nachwataja. Wostanje-li situacija wokoło Korony stabilna, pojědu jazzowa spěwarka Walburga Wałdźic, pianistka Heidemarie Wiesner, saksofonowy kwartet modersax berlin ze solowym saksofonistom Geroldom Gnauschom a młoda delnjoserbska poetka Jill-Francis "Źilka" Ketlicojc za dohromady tři předstajenja do Korutanskeje/Koroški.

W skulpturowym parku muzeja Werner Berg w Bleibergu/Pliberku budźe 21.08.2020 w 19:00 hodź. zarjadowanje WOBRAZE KRAJINY - ČITANJE. KONCERT. Tute předstajenje bu wosebje za Korutansku koncipowane a zwjazuje koncert TŠUGA. Wšitko běži. vse teče z čitanjemi korutansko-słowjenskeje basnicy Cvetki Lipuš, delnjoserbskeje basnicy "Źilka" a słowjenskeje basnicy Anje Golob.

Dnja 22.08.2020 w 19:00 hodź. słyša připosłucharjo koncert TŠUGA. Wšitko běži. vse teče (prapředstajenje bě 23.08.2019 w Budyšinje) w Koroška galeriji likovnih umetnosti (KGLU) w Slovenj Gradcu. Zarjadowanje podpěruje tamniše Hugo-Wolf-towarstwo. Hraja so twórby serbskich komponistow Jana Cyža, Sebastiana Elikowski-Winklera, Bjarnata Krawca, Jura Mětška, Ulricha Pogody a Walburgi Wałdźic.

Specielnje za koncertowe wobsadźenje - saksofonowy kwartet, klawěr a spěwanje - je nastało wobdźěłanje spěwa Gaž wětšyk dujo pśez póla (tekst: Mina Witkojc, hudźba: Bjarnat Krawc) ze Stareje Darbnje (Alt Döbern) pochadźaceho a w Rotterdamje žiweho komponista Renard A. Austa. Twórba zanjese so na koncertach w Bleiburg/Pliberku a Slovenj Gradcu k prěnjemu razej.

Čitanje z Cvetku Lipuš, "Źilku" a Anju Golob dnja 23.08.2020 w 11:00 hodź. w Musil-domje w Klagenfurće/Celovcu, Korutanskim domje Literatury, rjad třoch zarjadowanjow zakónči.

Wjac informacijow k projektej pod: www.krajiny-2019-2020.info

Kontakt za naprašowanja:

Załožba za serbski lud
Anka Němcec
telefon: 03591 550 319
a.niemz-stiftung@sorben.com