Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Witanje do Załožboweje rady

Budyšin,

Předsydka Załožboweje rady wita dweju noweju sobustawow

Terminy za 2022

Wotnětka skutkujetej knjeni Brigitte Faber-Schmidt a dr. Jürgen Rühmann jako nowej sobustawaj Załožboweje rady Załožby za serbski lud.

Dr. Jürgen Rühmann, něhdyši zarjadniski a financny sudnik kaž tež dołholětny zastupowacy předsyda Sakskeho wustawoweho sudnistwa naslěduje Marka Dźisławka jako zastupowacy sobustaw Załožboweje rady zastupjerjow serbskeho ludu w Sakskej.

Knjeni Faber-Schmidt, wotrjadna wjednica kultury w Ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Braniborskeje wobsadźi po kabinetowym wobzamknjenju druhe městno Kraja Braniborska w Załožbowej radźe, hromadźe ze Statnym sekretarom Tobias Dünow.

"Wjeselu so na sobuskutkowanje dweju noweju kompetentneju sobustawow w Załožbowej radźe a powitam wobeju cyle wutrobnje", rjekny Susann Šenkec, słužbuwukonjaca předsydka Załožboweje rady.

W prěnim połlěće 2022 přihotuje Załožba wosebite posedźenje Załožboweje rady za měrc (01.03.2022) a prawidłowne nalětne posedźenje za meju (24.05.2022).

Aktualna zestawa Załožboweje rady pod: stiftung.sorben.com/hornjoserbsce/zalozba/struktura