Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Što je rěč bjez literatury?

Budyšin,

Přeprošujemy na 1. koło literarnych dźěłarničkow, kotrež nawjedujetaj wot lěta 2019 Lubina a Dušan Hajduk-Veljković. Dźěłarnički wotměja so dwójce wob lěto a změja kóžde lěto wěste ćežišćo.

Prěnja cyłodnjowska dźěłarnička z temu krótka proza budźe sobotu, 23. měrca w Budyšinje.

Přizjewić móža so wšitcy zajimcy, kotřiž chcedźa rady serbsku literaturu wobohaćeć a hišće swójsku serbsku knihu wudali njejsu. Zapodajće dwě swójskej twórbje na mejlowu adresu dzelarnicki@lubina-hajdukowa.de. Jedna twórba smě hižo wozjewjena abo na literarnym wubědźowanju zapodata być. Wažne je, zo ma dobru rěčnu a wobsahowu kwalitu. Tekst druheje twórby je zdobom tekst, kiž so w běhu lěta wobdźěłuje. Ma to być powědančko (3-10 normowych stronow) z dobrym rěčnym a wobsahowym niwowom.

Přizjewće so hač do 31. januara 2019 a budźće pódla, hdyž so nowa serbska literatura pječe!

Literarne dźěłarnički wuhotuje Załožba za serbski lud z podpěru Ludoweho nakładnistwa Domowina tzwr a Zwjazka serbskich wuměłcow z. t.

Kontakt za naprašowanja:
John Petrik
telefon: 03591 550-312
j.petrick-stiftung@sorben.com