Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Stejnišćo Lawske hrjebje a hospodarski plan 2019 wobzamknyli

Budyšin,

Na lětušim nazymskim posedźenju dnja 29.11.2018 pod nawodom předsydki Susann Šenkec postrowi Wyši měšćanosta města Choćebuz Holger Kelch čłonow Załožboweje rady k rozsudapołnemu posedźenju w internaće Delnjoserbskeho gymnazija.

Rada zwěsći wotzamknjenja lětow 2011 do 2015 a wotćeži direktora Załožby za serbski lud za tute lěta. Dale informowachu so radźićeljo wo nastupjenju knj. Judit Kubicec jako intendantka Serbskeho ludoweho ansambla a powołanju knj. dr. Hauke Bartels k direktorej Serbskeho instituta.

Jednohłósnje rozsudźi so Załožbowa rada, kotremuž tež Wyši měšćanosta města Budyšin Alexander Ahrens und Budyski Krajny rada Michael Harig přisłušetaj, za Lawske hrjebje jako nowe serbske stejnišćo w centrumje města Budyšin.

Rada da direktorej nadawk, na zakładźe hrubeho koncepta k Lawskim hrjebjam nadrobny koncept k financowanju, planowanju, přizwolenju a realizaciji wudźěłać. Nimo rumnosćow Serbskeho instituta, magacinow Serbskeho kulturneho archiwa a Serbskeje centralneje biblioteki ma so při planowanju zaměstnjenje Serbskeje kulturneje informacije a dalšich zjawnych serbskich poskitkow w cyłkownym koncepće města wobkedźbować. Zajimy dźěći a młodostnych maja so při tym wosebje wobkedźbować, kaž w rozsudźe rady rěka.

Załožbowa rada informowaše so wo stawje w aprylu 2018 do nadawka datemu konceptej za digitalnu strategiju a wobzamkny lisćinu naprawow, kiž měli so w ramiku projekta "Serbska rěč w nowym elektroniskich medijach" wot 2019 zwoprawdźić. Tuta wobsahuje tójšto projektow za delnjoserbsku rěč a rěč spěchowace naprawy kaž prawopisnu kontrolu a awtomatiske přełožowanje. Dale buchu přewjedźenje digitalizowanskej konferency, postajenje zamołwiteho za digitalizaciju a natwar digitalneje distribucije serbskich zynkonošakow, wosebje za młody publikum, na lisćinu sadźene.

Załožbowa rada da direktorej nadawk, ze spěchowanymi institucijemi wot 2019 zaměrowe dojednanja wotzamknyć.

Jednohłósnje wobzamkny rada hospodarski plan Załožby za serbski lud za lěto 2019 z cyłkownym budgetom wot 20.060,00 tysac eurow. Tute wobzamknjenje płaći pod wuměnjenjom, zo spěchowarjo - Zwjazk, Swobodny stat Sakska a Kraj Braniborska - wotpowědny hospodarski zakoń za klětu schwala.