Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Stejišćo Parlamentariskeje přirady Załožby za měrliwu zhromadnosć wobydlerjow

Podstupim,

Na posedźenju Parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud dnja 11.09.2023 w Podstupimje su so čłonki a čłonojo na wozjewjenje slědowaceho stejišća dojednali:

Stejišćo Parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud za měrliwu zhromadnosć wobydlerjow we Łužicy z tolerancu a respektom

Parlamentariska přirada Załožby za serbski lud wotpokazuje kóždužkuli formu ekstremizma. Prawicarske nadpady na wosoby w šuli w braniborskich Bórkowach (Błóta), kiž běchu z wosobinskim poniženjom zwjazane, najwótrišo zasudźa. Wosebje zjawne přesćěhowanje wučerjow, kotrajž staj zjawnosć wo podawkach informowałoj, njejsu w našej demokratiji akceptabelne. Šula ma być městno wuknjenja, respekta a mjezsobneje česćownosće. Hida a namóc njesmětej so w našim kraju zaměstnić.

Nadawk Załožby za serbski lud wostanje tež w přichodźe mjez druhim spěchowanje měrliweje zhromadnosće we Łužicy a z tym wužiwanje šansow demokratije. Parlamentariskej přiradźe je wažne, wuwiće rěče a kultury Serbow dale podpěrać a tež přez mnohostronsku kulturu zrozumjenju mjez Serbami a Němcami přisporjeć. Zakład za to tworja respekt, česćownosć a toleranca na šulach a w towaršnosći.

Dalše temy posedźenja běchu přihoty na pjate financne zrěčenje za dobu 2026-2030 a přiměrjenje mzdow w LND. Čitajće wjace wo posedźenju Parlamentariskeje přirady tež w Serbskich nowinach: "Přirada załožby chce pospěšić" (artikl wot 12.09.2023.

Parlamentariska přirada je organ Załožby za serbski lud, kiž poradźuje najwyši a rozsudźacy organ, Załožbowu radu. Jej přisłušeja zastupjerjej Zwjazkoweho sejma, zastupjerjej Sakskeho krajneho sejma a zastupjerjej Krajneho sejma Braniborskeje. Předsyda přirady je wot 1995 Marko Šiman (zapósłanc Sakskeho krajneho sejma).