Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Serbske kulturne dny w Korutanskej

Budyšin,

Pod titulom "Přechod Übergang Přehod" zahaja so štwórtk, dnja 5. junija 2014 w Celovcu (Korutanska/Awstriska) k prěnjemu razej Serbske kulturne dny. Nošerjej projekta, při kotrymž prezentuja so hač do 14. awgusta serbske tworjace wuměłstwo, fotografija, film, literatura a hudźba, stej Wuměłstwowe towarstwo Korutanska a Załožba za serbski lud.

Do zhromadneho dźěła zapřijate su dale Serbski institut, Serbski muzej Budyšin, Ludowe nakładnistwo Domowina, Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow, Zwjazk serbskich wuměłcow a mnohe partnerske organizacije na městnje kaž Dom architektury w Korutanskej abo Roberta Musilowy institut za literarne slědźenje.

Patronatstwo Serbskich kulturnych dnjow přewzali su dr. Peter Kaiser, krajny hejtman Korutanskeje, dr. Dietmar Woidke, ministerski prezident Kraja Braniborskeje a Stanisław Tilich, ministerski prezident Swobodneho stata Sakskeje.

W postrownym słowje Stanisława Tilicha rěka mjez druhim "Serbske kulturne dny w Korutanskej skedźbnjeja na zhromadnosć Korutanskeje a Sakskeje: W rěčnje a kulturnje wot němskeho dominowanej wjetšinowej towaršnosći haji mała słowjanska mjeńšina swoju rěč, kulturu a swoje tradicije...."

Runje to pokazać, bě zaměr hłowneho organizatora projekta, předsydy Wuměłstwoweho towarstwa Korutanska a korutanskeho Słowjenca Karla Vouka, kotryž měješe ideju za wobšěrne a naročne předewzaće a so hižo lěta wo jeho relizaciju prócuje. Před lětom bě so na Załožbu za serbski lud wobroćił z próstwu, prezentować směć serbsku kulturu pola słowjenskeje narodneje mjeńšiny w Korutanskej. Z toho časa je so, mějo při tym sylnych podpěraćelow we Łužicy, zaměrnje z tutej temu zaběrał, městnosće za wustajeńcy organizował a w zhromadnym dźěle ze serbskimi awtorami 176 stronski, trojorěčny (němsko-serbsko-słowjenski) wuměłski katalog wudał.

Serbske kulturne dny zahaja so 5. junija z wotewrjenjom fotoweju wustajeńcow Maćija Bulanka "Prjedy hač woteńdźeš" z portretami serbskich žonow w narodnych drastach a Jürgena Maćija "Twora krajina" z fotowymi dokumentami wo přez wuhlo zničenej łužiskej krajinje.

Na samsnym městnje - w Domje architektury - pokaza so tohorunja pućowanska wustajeńca Załožby za serbski lud "Serbja w Němskej" z něhdźe połsta informatiwnymi taflemi k stawiznam a přitomnosći serbskeho ludu. Paralelnje k tomu wotewri so w Domje wuměłstwa w Celovcu wustajeńca z twórbami Iris Brankačkoweje, Jana Buka, Maje Nagloweje, Měrki Pawlikoweje, Marion Kwicojc a Borbory Wiesnerec.

Do programa "Serbskich kulturnych dnjow" słušeja dale wječor a čitanja serbskeje literatury z Róžu Domašcynej, Benediktom Dyrlichom, Jurjom Kochom a Tomašom Nawku, přednošk wědomostnika Serbskeho instituta Měrćina Wałdy a podijowa diskusija 12. junija w Roberta Musilowym instituće, literarny koncert z projekciju fotow po scenariju Tonija Bruka 2. awgusta w Měšćanskej wosadnej cyrkwi w Pliberku (Bleiburg) a koncert z delnjoserbskim chórom "Łužica" z Choćebuza 12. awgusta w tamnišej Farskej cyrkwi swj. Michała.