Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wy maće inowatiwnu a naslědnu ideju, kak móže so we Wašej wokolinje nałožowanje serbskeje rěče a identity we wšědnym dnju spěchować? Potom wobdźělće so na našim idejowym wubědźowanju!
Nětko ideju zapodać

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Serbska kulturna informacija w Budyšinje wotnětka dlěje wotewrjena

Serbska kulturna informacija w Budyšinje je wotnětka na wutorach a štwórtkach wot 10:00 hodź. hač do 18 :00 hodź. wotewrjena. Na póndźelach, srjedach a pjatkach witamy was wot 10:00 hodź. do 16:30 hodź.

Wjeselimy so na was!