Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Serbscy radźićeljo wo dźěławosći rozprawjeli

Budyšin,

Na zhromadźiznje zwjazkoweho předsydstwa Domowiny zašły pjatk, 25. nowembra 2022 w Budyšinje rozprawjachu serbscy radźićeljo wo swojej dźěławosći w Załožbowej radźe. Tuchwilu pyta Domowina za naslědnikami, dokelž so wólbna perioda za nich ke kóncej chila.

Posedźenje zwjazkoweho předsydstwa steji jako wideo na YouTube k dispoziciji.

Tež w Serbskich Nowinach dźensa wo tym informuja: "Tuchwilna struktura załožby do ćežow wjedźe"

Dalše wotkazy: