Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Serbscy radźićeljo so sobotu schadźowali

Zdźělenka w Serbskich Nowinach póndźelu, 11.12.2023

Serbscy radźićeljo so schadźowali

Budyšin (SN/BŠe).

Serbscy radźićeljo załožboweje rady zetkachu so zawčerawšim w Budyskim Serbskim domje na zhromadnu klawsuru. To bě wažne, wšako bu gremij w nalěću woleny a ma wjele nowych wobličow.
"Rozestajachmy so ze zakładnymi dokumentami, wustawkami a spěchowanskimi směrnicami", předsyda załožboweje rady Marko Kowar na naprašowanje wječornika zdźěli.

Tohorunja rozdźělichu sej radźićeljo nadawki a ćežišća, wšako ma kóždy z nich wosebite znajomosće a zajimy. Dale dorozumichu so na wašnje dźěławosće. "Załožbowa rada je kontrolowacy organ a dźěło załožby pruwuje. K tomu słuša mjez druhim tež hospodarski plan", Kowar wuswětli.

Rjadni zastupjerjo serbskeho ludu su Marko Kowar (předsyda Załožboweje rady), Marlis Młynkowa, dr. Susanne Hozyna, Daniel Nuk, Diana-Susanne Šejcowa a Angela Šurmanowa. K zastupowacym čłonam słušeja Michaela Hirchowa, David Kliemann, Frank Knobloch, Jan Hrjehor, Julian Brüning a Marcus Końcaŕ. Zastupjerjo serbskeho ludu wolitej zwjazkowe předsydstwo Domowiny a serbsku radu w Braniborskej.