Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Sakski statny minister za wědomosć w Serbskim instituće na wopyće

Budyšin,

Sakski statny minister za wědomosć Sebastian Gemkow informowaše so při wopyće w Serbskim instituće tež wo planowanym nowotwarje při Budyskich Lawskich hrjebjach. Hladajo na wotpowědny zapisk w koaliciskim zrěčenju podšmórny přitomny zapósłanc Sakskeho krajneho sejma a předsyda Parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud Marko Šiman, zo je financowanje tuteje naprawy naležnosć Swobodneho stata Sakskeje a wuprosy sej spěšne rozrisanje. Minister pokaza na hišće běžace hospodarske jednanja, je pak sej nuznosće a wažnosće naprawy wědomy.