Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Regionalizacija a rěčne rumy najwažnišej prioriće

Budyšin,

Serbscy zastupjerjo Załožboweje rady wuradźowachu pjatk a sobotu na swojej klawsurje, kak móhło so spěchowanje w přichodźe sylnišo na priority wusměrić.

Wosebity fokus ležeše na regionalizaciji skutkowanja a skrućenju rěčnych rumow a serbskeje identity. Proces wothłosowanja ma so hač do nazymy zakónčić, zo bychu so konkretizowane naprawy při nastajenju hospodarskeho plana 2021 wobkedźbować móhli.

Załožba za serbski lud wočakuje wot lěta 2021 nowe finančne zrěčenje a přiměrjene zwyšenje přiražkow.