Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wy maće inowatiwnu a naslědnu ideju, kak móže so we Wašej wokolinje nałožowanje serbskeje rěče a identity we wšědnym dnju spěchować? Potom wobdźělće so na našim idejowym wubědźowanju!
Nětko ideju zapodać

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Pytamy referentow za digitalizacisku konferencu

Budyšin / Choćebuz,

Za druhu digitalizacisku konferencu, kiž wotměje so 4. decembra 2021 kompletnje online, pyta Załožba za serbski lud zajimcow, kotřiž chcedźa so jako referenća z 15 mjeńšinskim přednoškom wobdźělić.

Hdyž maće zajimawu temu nastupajo dalewuwića serbskeje rěče w digitalnych medijach a chceće ju raz w zjawnosći předstajić, potom powabće so hač do 24. oktobra 2021 z mejlku a krótkim wopisanjom Wašeho přednoška na nowemedije@sorben.com.

W předpolu konferency chcemy rady z Wami wo serbskim digitalizaciskim koncepće diskutować, na kotrymž so konferenca orientuje. Koncept a móžnosć k diskusiji namakaće tu: koncept.serbski-inkubator.de