Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wy maće inowatiwnu a naslědnu ideju, kak móže so we Wašej wokolinje nałožowanje serbskeje rěče a identity we wšědnym dnju spěchować? Potom wobdźělće so na našim idejowym wubědźowanju!
Nětko ideju zapodać

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Prosymy wo wobkedźbowanje terminow za zapodaće próstwow

Budyšin,

Skedźbnjamy na to, zo maja próstwy za projekty 1. połlěta 2022 z spěchowanskej sumu pod 10 TEUR hač do 30.09.2021 w załožbowym zarjedźe předležeć.

Próstwy, kotrež so po tutym terminje zapodadźa, njemóža so wobkedźbować!

Wobšěrne informacije, spěchowansku směrnicu a aktualne trěbne formulary (staw: januar 2021) namakaće na internetowej stronje Załožby pod stiftung.sorben.com/hornjoserbsce/spechowanje/download/