Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Próstwy wo spěchowanje za 70 projektow dóšli

Budyšin,

31. měrca 2024 je so doba za zapodaće próstwow wo projektowe spěchowanje za projekty w 2. połlěće 2024 skónčiła.

W załožbowym zarjedźe su dóšli próstwy za cyłkownje 70 projektow. Spěchowanski wolumen wučinja někak 332 TEUR.

Mjezdruhim su tute projekty planowane:

  • Chóśebuska muzikowa nazyma z.t. planuje hudźbne čitanje "Mina Witkojc" w Serbskim domje w Choćebuzu, kiž wěnuje so na wosebite wašnje žiwjenju, skutkowanju a tworjenju delnjoserbskeje basnicy a publicistki MINA WITKOJC
  • Domowina župa Dolna Łužyca z.t. chce organizować młoźinski dialog: w oktobru ma so wotměć młodźinski dialog, z dźěłarničku z ćežišćom "serbski se woblekas", wiki móžnosćow (serbske institucije so předstajeja) kaž tež z rozmołwnym kruhom
  • Bramborski krajny muzeum za moderne wuměłstwo Chóśebuz planuje wudać katalog k wustajeńcy Helle Stoletzkojc
  • Pětr Dźisławk (Serbska murja) chce so zaběrać z temu "Kwisk a trysk 2024"
  • ravir film GbR je zapodała próstwu wo podpěru zarjadowanja "Kak klinči domizna?" - koncert, film, rozmołwa
  • Jan Brězan / JANKAHANKA planuja nahrawanje noweho albuma

Nimo toho předleža próstwy za wjacore klasiske koncerty: Malte Hübner, Roland Hein, Heidemarie Wiesner, Belvedere Kammerensemble

Po pruwowanju zapodatych próstwow w zarjedźe a po posedźenju fachoweje přirady za projektowe spěchowanje, kotraž doporučenja k spěchowanju projektow formuluje, zhonja próstwarjo w přichodnych tydźenjach, hač so jich projekt spěchuje abo nic.