Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Přinoški za 18. Lausitzer FilmSchau – Łužyska filmowa pśeglědka – Łužiska filmowa přehladka prašane

Budyšin / Chóśebuz,

Wotnětka móža filmowcy z Delnjeje a Hornjeje Łužicy swoje přinoški za 18. Lausitzer FilmSchau - Łužyska filmowa pśeglědka - Łužiska filmowa přehladka, wurisanje krótkofilmow za filmowcow z Łužicy, online hač do 1. oktobra 2020 zapodać.

Dowolene su krótkofilmy kóždehožkuli žanra z maksimalnej dołhosću 20 mjeńšinow, kotrež pak njejsu w profesionalnym konteksće nastali.

Nimo hłowneho a publikumoweho myta spožči so z lěta 2012 sem kóždolětnje z 1.000 euro dotěrowane wosebite myto Załožby za serbski lud.

Po reglemenće spožči so wosebite myto jenož za film, kotryž jedna wo Serbach a/abo wo dwurěčnej Łužicy.

Wo spožčenju rozsudźi tři wosobowa jury, kotrejž přisłuša tež stajnje zastupjer/zastupjerka serbskeho ludu. Cyłkownje maja łužiscy filmowcy krótkofilmow w tymle wubědźowanju šansu na hłowne, wosebite serbske abo publikumowe myto.

Hordźe zhladuja Serbja na zańdźene lěto: hłowne myto přehladki w hódnoće 1.500 EUR wudobyštej sej Luisa Nawkec a Sophia Cyžec z filmom SMY. W filmje zwaža so pjećo we wotewrjenych bjesadach na rozestajenje z prašenjom za indiwidualnej přisłušnosću k narodnej mjeńšinje we wuchodnej Sakskej a widźa so zdobom z wosobinskimi konfliktami konfrontowane.

Wosebite myto Załožby za serbski lud spožči so 2019 Hellje Stoletzki z Delnjeje Łužicy za ŹIWA ŽEŃSKA - DIE WILDE FRAU. Film přeswědči jury z poetisko-eksperimentelnym přistupom baća stareje serbskeje baje. (hlej tež medijowe wozjewjenje 09/2019 Filmoweho festiwala Choćebuz, 04.11.2019)

Łužiska filmowa přehladka wotměła so stajnje na předwječoru Mjezynarodneho filmoweho festiwala Choćebuz/Chóśebuz w Choćebuzkim kinje "Weltspiegel".

Aktualne informacije a přizjewjenske modality namakaće na webstronje Filmoweho festiwala Choćebuz/Chóśebuz a na jich facebookowej stronje.

https://www.filmfestivalcottbus.de/de/news/lausitzer-filschau-2020.html
https://www.filmfestivalcottbus.de/de/service/filmanmeldung/lausitzer-filmschau-anmeldung.html
https://www.facebook.com/LausitzerFilmSchau

Kontakt za naprašowanja k wosebitemu mytu załožby:
Załožba za serbski lud
Sylke Laubensteinowa-Polencojc
telefon 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com