Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Přihoty za třikrajowu wustajeńcu wizuelneho wuměłstwa zahajene

Dnja 9. měrca tutoho lěta běše Załožba za serbski lud wupisała wubědźowanje wo wobdźělenje na wustajeńcy wizuelneho wuměłstwa 2019/2010 k temje "Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft. Slike različnih krajin."

Wubědźowanje je přihot na zhromadnu pućowansku wustajeńcu Załožby za serbski lud, Muzeja moderneho wuměłstwa Korutanska - MMKK w Celovcu/Klagenfurt (Awstriska) a Koroška galerije likovnih umetnosti - KGLU (Słowjenskokorutanska galerija rjanych wuměłstwow) w Slovenjim Gradecu (Słowjenska), kotraž ma so w zhromadnym dźěle ze Serbskim muzejom Budyšin a Serbskim muzejom Choćebuz realizować. 2019 ma so wustajeńca w Budyskim Serbskim muzeju a w Słowjenskokorutanskej galeriji rjanych wuměłstwow w Slovenjim Gradecu a 2020 w Muzeju moderneho wuměłstwa Korutanska a w Delnjej Łužicy pokazać. Flankěrować maja wuměłstwowu wustajeńcu zhromadne serbsko-słowjensko-korutanske projekty we wubłukomaj literatura a hudźba. Do projektowych partnerow za literaturu a hudźbu słušeja Musilowy dom a Hudźbne dźiwadło Gabriel w Celovcu, Dom Cenkarjeva w Ljubljanje a dalši.

Mjeztym je prěni schodźenk wubědźowanja za serbske wobdźělenje na wuměłstwowej wustajeńcy wotzamknjeny. Štwórtk, dnja 17. meje 2018, je jury w prěnim kole wo hač do 14. meje 2018 zapodatych powabjenjach rozsudźiła. Jury přisłušeja Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud, Christina Boguszowa, direktorka Serbskeho muzeja Budyšin, Christina Kliemowa, kuratorka w Serbskim muzeju Choćebuz, dr. Marija Měrćinowa, wědomostna sobudźěłaćerka w Serbskim instituće w Budyšinje, Tomasz Nawka, zastupjer Zwjazka serbskich wuměłcow, dr. Andreja Hribernik, direktorka Koroška galerije likovnih umetnosti a mag. Christine Wetzlinger-Grundnig, direktorka Muzeja moderneho wuměłstwa Korutanska.

Na wubědźowanju wobdźěliło je so 12 jednotliwych wuměłcow/čow a 3 skupiny wuměłcow/čow. Zapodali su so cyle rozdźělne wuměłske koncepty - nimo rysowankow, grafikow a mólbow buchu wjacore instalacije za wustajeńcu namjetowane, mjez nimi dwě widejowej instalaciji kaž tež jedna interaktiwna audiowizuelna instalacija.

Ze cyłkownje 15 powabjenjow bu 8 za 2. schodźenk wubědźowanja namjetowanych. Wuzwoleni wuměłcy/če su prošeni, na swojich namjetach dale dźěłać a tute hač do 3. septembra 2018 k wospjetnemu posudźowanju jury předpołožić. Hakle potom so rozsudźi, kotre dźěła budu z wobstatkom třikrajoweje pućowanskeje wustajeńcy.