Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Prezentacija nakupow z wuměłskeho projekta 3 krajow

Budyšin/Choćebuz,

Wuměłstwowej zběrce Serbskeho muzeja w Choćebuzu a Serbskeho muzeja w Budyšinje kaž tež Załožba za serbski lud pokazuja wot 24. junija hač do 17. julija 2022 w Serbskim muzeju na Choćebuskej Młynskej dróze 12 nakupy z 3-krajoweho wuměłskeho projekta WOBRAZE KRAJINY. BILDER EINER LANDSCHAFT. PODOBE POKRAJINE. WOBRAZY KRAJINY - PŚECHOD. ÜBERGANG. PREHOD. PŘECHOD 03.

Kooperaciski projekt Łužiskich, Korutanskich a Słowjenskich institucijow bu w lěće 2019 z wustajeńcu, čitanjom a koncertom w Budyšinje zahajeny. Wotpowědne zarjadowanja běchu so po tym w Słowjenskej (w Slovenj Gradecu a Ljubljanje) a w Korutanskej (w Celovecu a Pliberku) kaž tež wot 26. meje hač do 25. awgusta 2021 w Choćebuzu wotměli.
W zhromadnym dźěle z Wuměłstwowej halu Łužica (2021 hišće Galerija Braniborska) móžeše so rjad zarjadowanjow w Choćebuzu najebać wobmjezowanjow korony dla (CoVid 19) wuspěšnje wotměć.

Wot štyrjoch tudyšich tworjacych wuměłčow a wuměłcow, kotřiž běchu na wustajeńcy wobdźěleni, su so twórby nakupili: Při hrjebi Iris Brankačkoweje, Sinfonija Łužicy Michaela Kruschy, Wopyt w domiznje wot Frauke Rahr kaž tež Brunicowa jama I_dźeń, Brunicowa jama II_dźeń a IV_skupina wot Hella Stoletzki a nimo toho twórba Agon młodeho słowjenskeho fotografa a wuměłca Jošta Franka.

Z nakupami spěchuje so načasne wuměłstwowe tworjenje. Nimo toho maja w konkretnym zwisku přewjedźene kupy wosebity wuznam, dokelž dokumentuja wobsahi a znowawotkryća projekta.

"Krajiny stanu so z nošakom energije a jich zwobraznjenja, krajinowe wobrazy, z nošerjom idejowʺ, tak bě to Korutanski słowjenski wuměłc a projektowy iniciator Karl Vouk hižo w swojim přewodźe k projektej sformulował.