Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Prezentacija nakupow z wuměłskeho projekta 3 krajow

Serbski muzej Choćebuz, -

Wuměłstwowej zběrce Serbskeho muzeja w Choćebuzu a Serbskeho muzeja w Budyšinje kaž tež Załožba za serbski lud pokazuja wot 24. junija hač do 17. julija 2022 w Serbskim muzeju na Choćebuskej Młynskej dróze 12 nakupy z 3-krajoweho wuměłskeho projekta WOBRAZE KRAJINY. BILDER EINER LANDSCHAFT. PODOBE POKRAJINE. WOBRAZY KRAJINY – PŚECHOD. ÜBERGANG. PREHOD. PŘECHOD 03.