Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Prěni NOWOSTNIK załožby wušoł

Budyšin,

Zběrka skići Wam wotnětka aktualne informacije ze wšěch dźěłowych wobłukow Załožby za serbski lud, wozjewjenja k spěchowanju, nowinki ze serbskich kulturnych informacijow, kaž tež pokazki serbskeje kulturneje protyčki.

NOWOSTNIK wuchadźa njeprawidłownje, častosć wotwisuje wot temow a aktualnych terminow.

Přeprošamy Was, naš NOWOSTNIK abonować a so přizjewić. Wotpowědne wotkazy a pokazki na škit datow nadeńdźeće w kóždym wudaću abo na internetowej stronje załožby.

NOWOSTNIK abonować