Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Předstajenje prěnjeho wuwićoweho koncepta za nowy Serbski muzej

Budyšin, Serbski dom, žurla,

We wobłuku wulkoprojekta "Forum serbskeje wědy při Lawskim arealu" (dźěłowy titul)
přeprošujetej Załožba za serbski lud a Serbski muzej wutrobnje wšitkich zajimcow na prěnje dohlady
do koncepcionelneho dźěła k nowej trajnej wustajeńcy. Předstaji so tuchwilny staw planowanja.

Wuhotowanski běrow Dr. Hermanns Ausstellung Medien Transfer GmbH zarjadowanje moderěruje.
Prašenja: kak rozdźěla so rumnosće a wustajenišća w nowotwarje abo kotre nowosće wočakuja hosćo noweho
muzeja w přichodźe tworja žro zarjadowanja.
We wotewrjenej wuměnje móža zajimcy wuwićowy proces sobu přewodźeć a swójske mysle dodać.

Zarjadowanje zahaji so w 17:00 hodź. we wulkej žurli Serbskeho domu při Póstowym naměsće 2, 02625 Budyšin.