Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Parlamentariska přirada załožby so zešła

přewzaty artikl ze Serbskich Nowin, 27.04.2022:

Berlin (SN). Na mjeztym 68. posedźenju parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud móžeše jeje předsyda Marko Šiman (CDU) póndźelu nowych wot zwjazkoweho sejma wuzwolenych čłonow Simonu Koß (SPD), dr. Christianu Schenderlein (CDU) kaž tež jeje zastupnicu Sylviu Lehmann (SPD) a Knuta Abrahama (CDU) witać. Simonu Koß wuzwolichu za městopředsydku přirady. Wona naslěduje Klausa-Petera Schulzeho (CDU), kiž njebě při lońšich wólbach zwjazkoweho sejma wjace nastupił.

Čłonojo přirady dorozumichu so na swojim posedźenju w zwjazkowym sejmje na ćežišća dźěła. Tak ma zachowanje a wuwiće serbskeje rěče w srjedźišću stać. Čłonojo přirady žadachu sej spěšniše zwoprawdźenje projektow w zwisku ze strukturnej změnu. Wosebje w Delnjej Łužicy maja hižo konkretne předstawy, čakaja pak dale na přilubjene srědki.