Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Nowa YouTube-mediateka serbskiTV

Medijowe wozjewjenje
k zazběhej noweho YouTube-kanala serbskiTV

Nowa YouTube-mediateka serbskiTV

Mediateka ze serbskej literaturu wotewri so srjedu, 10. februara 2021 na nowym YouTube-kanalu serbskiTV.

K zazběhej přehladki předstaja so šěsć awtorkow a awtorow w cyłkownje 22 krótkich filmach. Čitane
teksty, kotrež su wuwzate z knižnych wudaćow Ludoweho nakładnistwa Domowina, su rozrjadowane
po jednotliwych žanrach a po starobje čitarstwa, n. př. "Krótke stawiznički a basnje za dźěći", "Literatura
za młodźinu", "Delnjoserbska lyrika" abo "Přirodowědna literatura".

Dokelž njeje dla pandemije móžno přewjesć zjawne čitanja, je so zrodźiła myslička, přewjesć t.mj.
online čitanja. W nošerstwje Zwjazka serbskich wuměłcow a z podpěru Załožby za serbski lud je w
zańdźenych měsacach nastało nowe 'woknješko' k zetkawanju ze serbskej literaturu. Wužiwanje
načasnych techniskich poskitkow zdobom zmóžnja trajne dokumentowanje serbskich kreatiwnych
procesow, mnohotosć dźensnišeho kulturneho žiwjenja.
...
dale čitać