Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Nowa wersija znateje app „soblex - Prawje pisać“ wušła

Budyšin,

Nowa wersija app "soblex - Prawje pisać" je wušła a steji wotnětka w Google Playstore za androidne systemy k dispoziciji.

App skići přistup k wobsahej słownika pod soblex.de, štož je samo bjez interneta móžno. Prěnja wersija app za androidne systemy bu w nadawku Załožby za serbski lud hižo 2017 wozjewjena.

App so zaktualizowa, zo bychu so přichodnje dalše typy słownikow podpěrać móhli. Za to wobnowichu so trěbne zwjazowace městna a formaty, předewšěm za wužiwanje offline-modusa.

Nowa wersija 1.2. skići slědowace nowostki we wobstatku offline-datow:

Lětsa ma so tež hišće app "Prawje pisać" za dźěłowy system iOS wobnowić.