Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Nowa spěchowanska směrnica płaćiwa

Z dźensnišim wozjewjenjom na internetowej stronje Załožby za serbski lud je nowa spěchowanska směrnica załožby płaćiwa. Dotalne spěchowanske směrnicy zhubja z tym swoju płaćiwosć.

Pod www.stiftung.sorben.com namakaja zajimcy a potencielni próstwystajerjo zhusćenu a w jednotliwych dypkach změnjenu směrnicu. Wona bu wot Załožboweje rady na jeje posedźenju dnja 4. apryla 2017 w Drježdźanach wobzamknjena.

Nowe na njej su předewšěm časy za stajenje próstwy wo podpěru projektowych předewzaćow w dohromady 14 wobsahowych wobłukach. Tak přijimuje załožbowy zarjad jeničce hišće dwójce wob lěto próstwy towarstwow, wuměłskich ćelesow a dalšich nošerjow: za projekty, kiž maja so w prěnim połlěće realizować, dyrbi próstwa w załožbowym zarjedźe hač do 30. septembra předlěta předležeć, za w druhim połlěće přewjedźene naprawy hač do 31. měrca běžneho hospodarskeho lěta. Jedna-li so wo projekty z financnym wobjimom wot wjac hač 10,0 tys. eurow, ma so próstwa hač do 31. julija předchadźaceho lěta stajić.

Přechodnje pak ma wurjadne rjadowanja płaćić. Za w běhu lěta 2017 planowane naprawy ma so próstwa wo spěchowanje hač do 31. awgusta 2017 stajić a za projekty prěnjeho połlěta 2018 ma próstwa w spěchowanje hač do 31. oktobra 2017 předležeć.