Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Nowa intendantka SLA powołana

49-lětna dirigentka a kapałna mišterka Judith Kubicec je nowa intendantka Serbskeho ludoweho ansambla. Wotpowědne zrěčenje mjez njej a Janom Budarjom, direktorom Załožby za serbski lud, kotraž je towaršnik SLA, bu dźensa w Röhrscheidtowej bašće podpisane. Městno wuměłskeho nawody bě dlěši čas njewobsadźene, po tym zo je Milena Vettrainowa funkciju w lěće 2015 krótkodobnje złožiła.

Judith Kubicec, kotraž měješe w zašłych lětach hóstne angažementy jako dirigentka swětoznatych orchestrow w Hamburgu, Bremenje, Drježdźanach, Bogoće, Johannesburgu a Tokyju a naposledk wjele lět w Baden-Badenje, nastupi městno k 1. awgustej 2018. Zhromadnje z tuchwilnej hospodarskej jednaćelku ansambla Dianu Wagnerec budźe wona wot spočatka hrajneje doby 2018/19 wuměłsku instituciju nawjedować.

Za direktora Załožby, Jana Budarja, je wobsadźenje intendancy wažny krok za solidny přichod ansambla. Dźakuje so wosebje serbskim čłonam Załožboweje rady, kiž njejsu znowawobsadźenje intendancy jenož podpěrali, ale zaměrnje a z jasnymi wočakowanjemi iniciěrowali. „Z Judith Kubicec njejsmy jenož mjezynarodnje nazhonitu wuměłču za naš dom zdobyli, ale tež Serbowku z jasnej předstawu wo tym, kak měł ansambl w přichodźe na dobro serbskeho wuměłstwa a prezency serbskeje kultury w šěrokej regionje skutkować.“.