Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Nowa CD Serbska Reja – Traditional Sorbian Dance Music na předań

Budyšin,

Towarstwo Serbska reja je sej hižo w minjenych lětach z wožiwjenjom tradicionalneje serbskeje rejowanskeje hudźby dobre mjeno sčiniło.

Na tutej CDji předstaja melodije zašłych třista lět, pochadźace ze serbskeje Łužicy. Někotre su dźensa derje znate jako ludowe spěwy, druhe su so drje něhdy raz napisali, ale hižo dołho do rejki njepiskali. Nětko předleža w nowej interpretaciji. Při tym su hudźbnicy inspiraciju namakali w historiskich žórłach, ale tež w rozdźělnych rejowanskich a muzikaliskich tradicijach.

CD ma lóšt do zhromadneho rejowanja zbudźić. Wuzwolene melodije a rejowanske kročele so zaso hromadu wjedu a skića zajimcam lochki přistup. Tak hodźi so hudźba wosebje derje za wuhotowanje rejowanskich wječorkow, dźěłarničkow a podobnych bjesadnych zarjadowanjow.

wudawaćel: Serbska reja z. t., Lipsk
nakładnik: Załožba za serbski lud

CDjka je w Serbskimaj kulturnymaj informacijomaj LODCE w Chóśebuzu a SKI w Budyšinje, kaž tež w Smolerjec kniharni za 11,90 EUR na předań.