Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Nětko krótkofilmy za Łužisku filmowu přehladku zapodać!

Cottbus/Chóśebuz,

Kedźbu filmowcy! Je zaso tak daloko, zapodajće hišće hač do 1. oktobra waše filmy za Łužisku filmowu přehladku. Wšojedne hač z handyjom filmowane abo z kameru wjerćane, wšitke krótkofilmy su witane!

Lausitzer FilmSchau - Łužyska filmowa pśeglědka - Łužiska filmowa přehladka: Łužica je krajej přesahowaca a tuž su tež wšitcy filmowcy z Hornjeje a Delnjeje Łužicy namołwjeni, swoje filmy zapodać.

Wot škita klimy přez strukturnu změnu, wot serbskich tradicijow hač k modernje, wšědne starosće, fantazija abo lubosć - tematisce njeznaje Łužiska filmowa přehladka žane hranicy. Jeničke wuměnjenja: filmy njesmědźa w komercielnym konteksće nastać a njesmědźa dlěše hač 20 mjeńšinow być.

Hač do 01. oktobra móžeće filmy tu zapodać: https://www.filmfestivalcottbus.de/de/festival/lausitzer-filmschau.html

Póndźelu, 7. nowembra 2022 w 19 hodź. zahaji Lausitzer FilmSchau - Łužyska filmowa pśeglědka - Łužiska filmowa přehladka potom tradicionalnje festiwalny tydźeń 32. filmoweho festiwala Choćebuz (8.-13.11.2022) w filmowym dźiwadle Weltspiegel Choćebuz.

Myta

Nimo sławy a česće maja wšitcy wobdźělnicy šansu na tři myta:

Za najlěpši film spožča so hłowne myto we wysokosći 1.500 eurow, spožčene wot APEX projekta Choćebuz. Wo spožčenju myta rozsudźi njewotwisna jury, kiž wobsteji z třoch wosobow.

Wosebite myto Załožby za serbski lud, kotrež so bjezwuwzaćnje filmej ze serbskej tematiku spožča, serbsku rěč zapřija a tutu po móžnosći direktnje nałožuje, je dotěrowane z 1.000 eurami. Wo mytowanju rozsudźi tohorunja jury.

Nimo toho wothłosuja wopytowarjo Łužiskeje filmoweje přehladki na wječoru zarjadowanja wo dobyćerju publikumoweho myta: nakupowanski dobropis w hódnoće 250 eurow, kiž so wot nakupowanskeho centruma SpreeGalerie w Choćebuzu dari. Dobyćer publikumoweho myta je film z najwjace wotedatymi hłosami. Tutón so přez wuličenje zwěsći.

Akcija! – der Filmförderpreis/filmowe spěchowańske myto
Nowe myto na Łužiskej filmowej přehladce za najlěpšu filmowu ideju

Lětsa wuznamjenja na Łužiskej filmowej přehladce, přidatnje k hižo wobstejacym mytam, najlěpši filmowy koncept. Wšojedne hač lubosćinska romanca, krimi abo comic, tematisce njejsu žane hranicy stajene, ale delnjoserbska rěč ma so we filmje rěčeć. Nimo toho ma team, kiž filmowy koncept zapoda, znajmjeńša z třoch za filmy zahorjenych wobstać.

1.000 eura dawa za TÓN přeswědčacu filmowu ideju, k tomu budget za produkciju.

Při wuwiću scenarijow, techniskim přesadźenju a třihanju pomha dobyćerjam filmowy profi. Profesionalny přewod za wšě prašenja kołowokoło delnjoserbskeje rěče dóstanjeće wot Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu.W lěće 2023 pokaza so hotowy film, kiž dyrbi mjez pjeć a dwaceći mjeńšin dołhi być, na Łužiskej filmowej přehladce.

Wobdźělić móža so wšitke za filmy zahorjene teamy mjez 12 a 25 lětami ze sydłom we Łužicy. Pósćelće krótkopowabjenje a filmowu ideju hač do 23. oktobra na filmschau@filmfestival-cottbus.de

Akcija! – Spěchowanske myto / filmowe spěchowanske myto w cyłkownej hódnoće 3000 eurow, spožči so wot Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu a Filmoweho festiwala Choćebuz