Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

"naslědki - Rückblicke" wustajeńca Klausa Bramburgera w Serbskim domje w Chóśebuzu

-

Nowa wustajeńca w Serbskem domje w Chóśebuzu
Klaus Bramburger z Gubina
“naslědki- Rückblicke”

wót 29.06.2020 až do 30.10.2020

Wustajeńca jo wótcynjona wót ponjeźelego až do pětka wót zeger 10.00 -16.30
Końc tyźenja a na swěźenjach po dojadnanjach

K wiźenju jo wuběrk jogo nejnowšych wobrazow.
Wobšyrna jo paleta temow wuměłskich źěwoł kněza Bramburgera. Teke ako cłonk „Spěchowańskego towaristwa za serbske ludowe wuměłstwo“ se wěnujo wosebnje temam ze serbskego žywjenja.